Christian Steel, gen.sekr. i Sabima. (Foto: Sabima)

– Det er egentlig veldig rart at vi ikke har klart  å nå Aichi-målene, for de er veldig konkrete, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

I går ble det offentliggjort at Norge ikke har klart å nå ett eneste av de 20 målene for natur og naturmangfold, som verdens land gjennom FN har satt seg. Rapporten Naturens tilstand 2020, som WWF Verdens naturfond, Sabima, Naturvernforbundet og ForUM står bak, vurderer Norges innsats for å nå målene inne fristen som er i år.

Sabimas Christian Steel deltok i en paneldebatt i regi av ForUM tirsdag, der rapportens innhold var tema. Han viste til eksempler på alvorlige norske utviklingstrekk som at klimamålene ikke nås, forsikring blir dyrere på grunn av ekstremvær, mat blir dyrere, pollinering svikter, og torsken er borte fra Oslofjorden.

– Sikkerhet på spill

Steel understreket alvoret ved å servere følgende stikk til statsminister Erna Solberg:

– Vidar Helgesen, tidligere klima- og miljøminister fra Høyre, har beskrevet naturkrisen som et sikkerhetsspørsmål, og da bare med referanse til tap av insekter. Når ministeren for miljø sier at sikkerheten vår står på spill, da lurer jeg på hvor statsministeren er, var Steels kommentar.

Blant hovedfunnene fra rapporten om Norges oppnåelser, eller mangel på slike, er at vi ikke klarer å stanse tapet av natur. Målet var å halvere tapsraten av natur innen 2020 og redusere forringelsen og fragmenteringen av naturlige habitater. Men rapporten forteller at i realiteten har alle hovedtypene av natur foruten skog fått en forverret tilstand. Tilstanden for skog er fremdeles under middels god. Den stadig raskere utbyggingen av hytter og nedbyggingen av strandsonen tilsier at tapsraten av natur øker.

Rødlista naturtyper rammes av klimaendringene

Et annet viktig funn er at tapet av natur og manglende restaurering forverrer klimaendringene og ødelegger naturens evne til å tåle klimaendringen. Antall arter som påvirkes negativt av klimaendringene her i Norge, økte med 26 prosent fra 2010 til 2015. Av rødlista naturtyper er hele 35 av 75 negativt påvirket av klimaendringene, heter det i rapporten.

Videre er vern av havområder innenfor territorialgrensen svært mangelfullt, på tross av at det har vist seg særdeles effektivt for å beskytte livet under vann, skriver rapportforfatterne. Målet om å verne 10 prosent av havområdene er «langt fra nådd.»

Et lite pluss i margen gis til det faktum at Norge har klart å verne 17,5 prosent av landarealene, noe som er bedre enn mål 11 krever. Men i rapporten står det: «Det er likevel lite imponerende at Norge bare har klart å verne 3,8 prosent av den produktive skogen. Norges eget mål for skogvern er 10 prosent.»

Tok fatt i havnasjonen Norge

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, kommenterte Norges innsats til havs. Hun mener Norge er ganske bakstreversk når det gjelder vern av arter og økosystemer i havet.

– Jeg synes det er forferdelig pinlig at havnasjonen Norge har kommet så kort. Jeg kan ikke fatte og begripe at det kan være så vanskelig å få til et ordentlig vern. Det er ikke slik at forskriftene i dag nødvendigvis ekskluderer petroleumsvirksomhet, og det er ingen selvfølge at oppdagede korallrev er vernet mot all type fiskerivirksomhet selv om det ikke er lov å bunntråle over dem, sa Esmark blant annet.

Vil løfte opp kommunene

Miljøorganisasjonene som har laget rapporten understreker at det for framtiden vil være nødvendig å se klima og natur i sammenheng, bruke arealene mer bærekraftig, og føre regnskap over naturarealene som forsvinner.

De tar til orde for å styrke kommunenens kapasitet og kompetanse på natur, siden det er de som er de viktigste arealforvalterne.

«Aichimålene er ambisiøse, men gjennomføringen på nasjonalt nivå har vært for dårlig. Vi trenger både økte ambisjoner og økt gjennomføringsevne for å stanse naturkrisa», skriver organisasjonene.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?