Innfelt fra v.: Per O. Lundteigen, Frode Pleym, Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Pixabay / Wikimedia Commons, Sp/Frederick Kihle / Naturpress / Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.

I et utspill som varsles fredag – men som beskrives i en kronikk i Bistandsaktuelt i dag – går Senterpartiet i mot ratifisering av frihandelsavtalen EFTA-Mercosur med Brasil. Med seg har de Greenpeace.

Kronikken er skrevet i fellesskap av leder i Greenpeace, Frode Pleym, og Senterpartiets stortingsrepresentanter Sigbjørn Gjelsvik og Per Olaf Lundteigen.

Bakgrunnen for utspillet er økt avskoging i Amazonas. Voldsomme skogbranner har herjet regnskogen i brasiliansk Amazonas både i fjor og i år. Norge har gjennom sitt regnskogengasjement over årene bidratt med over 8 milliarder kroner i støtte til Brasil, for å hindre avskoging. Etter at Jair Bolsonaro ble president har imidlertid avskogingen akselerert, etter Bolsonaros aktive sabotering av regnskogsarbeidet. Norge har stanset sitt økonomiske støtteprogram for Brasils regnskog, som en følge av dette.

Minner om Jeløya-avtalen

Men regjeringen vil be Stortinget om å ratifisere frihandelsavtalen med Brasil.

«I stedet for å legge press på Brasil, vil regjeringa inngå en handelsavtale med landet. Greenpeace, Senterpartiet og flere andre krever at Norge sier nei til avtalen. Avskoginga må under kontroll, og urfolks rettigheter må garanteres. Gjennom regnskogsamarbeidet med Brasil har vi definert mål på hva som ansees som en nedgang i avskoginga. Det samme målet må være et minimum for en ratifisering av handelsavtalen»,

skriver partene i Bistandsaktuelt. De minner om at regjeringa i Jeløya-erklæringen slo fast at den skal føre en samstemt politikk for utvikling der FNs bærekraftsmål legges til grunn.

Flere EU-land kritiserer EFTA-Mercosur avtalen, og Frankrike har sagt de vil stemme i mot den, påpekes det.

Inngått i fjor

Det var i august i fjor at avtalen ble ferdigforhandlet, til kritikk fra flere hold. SVs Audun Lysbakken uttalte da til NTB, ifølge E24:

– Det er en skandale om Norge slutter seg til dette mens Amazonas brenner. Vi krever at regjeringen sier nei til handelsavtalen så lenge Brasil ikke gjør mer for å stanse avskogingen.

Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), forsvarte avtaleinngåelsen med at bærekraftig skogforvaltning var et viktig tema under forhandlingene.

– Partene har blant annet forplikter seg til å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Det støtter opp om det norske ønsket om en bærekraftig forvaltning av blant annet Amazonas, sa Isaksen til NTB.

– Norge må slutte å opptre feigt

Lundteigen, Gjelsvik og Pleym anklager i sin kronikk regjeringen for å være unnfallen overfor Bolsonaro, og for å ha uttalt at  «handel og regnskogsbeskyttelse er to helt forskjellige ting.»

«Nå er det på høy tid at også den norske regjeringa slutter å opptre feigt overfor Brasil», skriver de tre partene, og:

«En fortsatt økning i avskoging vil også svekke Norges sterkeste klimaalibi. Feiler vi med regnskogsatsinga står vi igjen som landet som fortsetter å satse på olje og gass, og som ikke klarer å få ned våre egne klimagassutslipp tilstrekkelig.»


 

- Annonse -