Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge: – Vi har hatt voksesmerter siden starten, men har alltid vokst videre for det. Foto: Motvind Norge.
- Annonse -

Generalsekretær i miljøorganisasjonen Motvind Norge, Rune Haaland, har sendt ut innkalling til ordinært landsmøte uten styrets kunnskap.

Haaland kritiserer i et Facebook-innlegg styret i egen organisasjon for å ha unnlatt å kalle inn til landsmøte, og han hevder i tillegg at styret står for ulovlige disposisjoner og vedtektsbrudd.

I styrets innlegg på Facebook understrekes det at det ifølge vedtektenes §6 er styret som skal innkalle til landsmøte. I innlegget sier styret at det jobbes intenst med å følge opp utspillet fra generalsekretæren, og at korrekt innkalling til landsmøtet i Motvind Norge vil komme med det aller første.

«Det er flertall i styret for et ekstraordinært landsmøte i slutten av oktober, og vi venter bare på å få bekreftet arrangør og sted», heter det i meldingen.

«Tom for penger om kort tid» – det avviser styreleder

Haalands utspill inneholder flere kritiske punkter. Han skriver at regnskapet til Motvind Norge for 2019 ikke er godkjent og ikke kan avleveres på grunn av manglende landsmøte, og at dagbøter derfor kan påløpe. Han mener at styret har misligholdt sine oppgaver slik at «force majeure» foreligger.

«Motvind er tom for penger om kort tid som følge av en serie ulovlige disposisjoner og vedtektsbrudd, avstengning av tilganger m.m. […] styret har brutt vedtektene og satt seg i ansvarsposisjon mht økonomisk tap. Motvind Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon iht vedtektene. Det forutsetter et minstemål av redelighet og måtehold»,

skriver Haaland.

Han skriver avslutningsvis at hvis styret nå innkaller til landsmøte er det bra. Naturpress har forsøkt å få tak i Rune Haaland for en kommentar, men har foreløpig ikke lykkes med det.

Vedgår voksesmerter

Motvind Norge har kommet med rekordfart inn på arenaen for miljø- og naturvernorganisasjoner i Norge, og med spesialisering på kamp mot vindkraftutbygging i Norge som fundament. Organisasjonen har hatt en nærmest eksplosiv vekst i medlemsmassen siden etableringen i 2019. Det nærmer seg nå 19 000 registrerte medlemmer, ifølge egne tall.

Naturpress spurte styreleder Eivind Salen om det har skapt administrative problemer å vokse så raskt.

– Vi har hatt voksesmerter siden starten, men har alltid vokst videre for det, svarer Salen i en melding.

Han avviser påstanden fra Haaland om at organisasjonen går tom for penger, og benekter at lover, regler og vedtekter er brutt.

– Hvordan er tillitsforholdet mellom styret og generalsekretær Rune Haaland nå?

– Vi jobber med det, svarer Salen, som avslutter med at «vi kjemper mot vindkraften, ikke hverandre».

OPPDATERING (mandag kl 22.00)

I en artikkel i E24 i dag går det fram at generalsekretær Rune Haaland på et tidspunkt i forrige uke ble avsatt av styret, men at han ble gjeninnsatt torsdag. Haaland skal ha nektet å godta oppsigelsen, mens styreleder Eivind Salen ikke vil bekrefte eller avkrefte at Haaland ble forsøkt avsatt. Haaland har ifølge E24 nå fått tilgang til å betale regninger, men han er avskåret fra å logge seg på Motvinds nettsider. Det er i skrivende stund ingen ny informasjon på Motvinds nettsider eller Facebook-sider.


 

- Annonse -