Klimahuset I Oslo er verter for TED / Skift klimaseminar 22. oktober. Foto: Jarli&Jordan/NHM.

Stadig nye klimainitiativ lanseres om dagen, som skal få fart på omstillingen til lavutslippssamfunnet.

I går rapporterte Naturpress om Count Us In, en global nettverkskampanje der målet er å få en milliard mennesker til å registrere seg og melde inn vaner og handlinger som kan forbedres og bidra til mindre CO2-utslipp.

TED, en av virksomhetene som står bak og støtter Count Us In, har også hendene på rattet til et annet stort klimainitiativ, kalt TED Countdown. Det norske næringslivsnettverket Skift er partner i dette konseptet, hvor målet er å få i gang en global dialog om klimaløsninger frem mot klimatoppmøtet COP26 i Glasgow neste år.

Skift består av klimaledere i det norske næringslivet, og har som formål å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Her er en fersk TED-video med den svenske klimaforskeren Johan Rockström.

 

Presentasjon av nye klimaløsninger

TED Countdown ble lansert 10. oktober, og torsdag 22. oktober er Skift verter for et nettbasert arrangement som sendes fra Klimahuset på Tøyen i Oslo.

Arrangementet skal løfte fram og lansere klimaløsninger som er utviklet av klimaledere  som kommer fra blant annet virksomheter som Snøhetta, Statkraft, Fremtind og Schibsted.

– Skift vil som nettverkspartner til TED Countdown bidra med å involvere et bredt norsk næringsliv i denne prosessen, slik at vi kan ta en del av den global innsatsen for utslippskutt, samtidig som vi utvikler grønn konkurransekraft og styrker våre eksportmuligheter, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland, om samarbeidet og arrangementet.

– Vi vil presentere løsninger fra Norge og Skandinavia på en global scene, samtidig som vi ønsker å lære og bli inspirert av ideer og løsninger fra hele verden, uttaler Haugland.

– Klimamålene for 2030 og 2050 skal nås på en rettferdig måte

TED Countdowns mål er på en «kraftfull måte å svare på de fundamentale utfordringene vi som verdenssamfunn står overfor innen energi, transport, materialbruk, mat og natur», heter det i presentasjonen.

Dette skal oppnås gjennom å samle alt fra forskere, politikere, konsernsjefer, investorer og byplanleggere til bønder, aktivister, kunstnere og gründere for å dele sine konkrete løsninger, som kan ta oss mot klimamålene som er satt for 2030 og 2050 på en rettferdig måte.

Andre representanter som skal presentere løsninger på møtet, kommer fra Arntzen de Besche, Asplan Viak, Klimahuset, KLP, Natur og ungdom, NITO, Skift, Storebrand, Sweco og Umoe.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?