Graf: Copernicus.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Oktober var varm over hele kloden, den tredje varmeste som er målt, men det var Europa som toppet målingene.

Copernicus-rapporten forteller om særlig høye temperaturer i de østlige delene av Europa, mens det var litt kjøligere enn snittet i sørvest.

I global sammenheng  var oktober 2020 den tredje varmeste, men er bare marginalt ulik de seks varmeste månedene som er målt.

I mesteparten av de arktiske områdene var oktober i år temperaturen betydelig høyere enn for gjennomsnittet i perioden 1981-2010. Til forskjell fra dette var det kjøligere enn normalen over det østlige stillehavsområdet, og i store deler av innlandet i Nord-Amerika, samt nordre deler av det tibetanske platået.

Sjøisen i Arktis har aldri vært mindre i oktober siden målingene av denne tok til i 1979. Det var fjerde måned på rad at nordøstpassasjen var isfri eller tilnærmet isfri.

I Antarktis ble det derimot for andre måned på rad målt mer sjøis enn normalen, etter at de siste 48 månedene har vist gjennomsnittlig mindre sjøis.


 

- Annonse -