Olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre / Flickr.

Olje- og energidepartementet (OED) varslet i dag utlysingen av 25. konsesjonsrunde, med ni nye leteområder. Åtte av dem er i Barentshavet og ett i Norskehavet.

Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser andre kvartal 2021, heter det i meldingen. De ni leteområdene omfatter 136 blokker.

– Om lag 200 000 personer er sysselsatte enten direkte eller indirekte i petroleumssektoren i Norge. Nye funn er avgjørende for den videre aktiviteten for å skape ringvirkninger, lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping i hele landet og inntekter til fellesskapet. Gjennomføring av 25. konsesjonsrunde er en direkte oppfølging av Granavolden-plattformen og Stortingets ønske, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Meldingen kommer nøyaktig en uke etter at klimasøksmålets behandling i Høyesterett ble avsluttet. Der ble staten saksøkt for å ha brutt grunnlovens paragraf 112, for gjennomføringen av 23. konsesjonsrunde, med leteområder i Barentshavet.

Sterke reaksjoner

Reaksjonene fra miljøhold på dagens varsel fra OED har kommet raskt på Twitter og ellers.

En av dem, Gaute Eiterjord, tidligere leder i Natur og Ungdom, skriver på Twitter:

Oljeleiting nord for iskantsonen (den faglege, ikkje regjeringas heimesnikra), inntil fiskefelt på Mørebanken, som kjem til å fyre opp klimakrisa ganske godt. Godt jobba med å gi blaffen i naturen vår, regjeringen. Dette må dagens unge ta rekninga for.

OED: – Ingen påviselige effekter på naturmiljøet

OED skriver dette om miljø i meldingen i dag:

«Sikkerhetsnivået i næringen er høyt, og normal leteaktivitet, utbygging og drift har ingen påviselige effekter på naturmiljøet. Som annen aktivitet medfører petroleumsvirksomhet risiko for uhell som kan ha konsekvenser for ansattes liv og helse, tap av etablert infrastruktur og naturmiljøet. Derfor har arbeidet med å unngå storulykker meget stor oppmerksomhet.

Mulig skade på naturmiljøet er begrenset til større akuttutslipp av olje.»

Om klima sier departementet:

«Klimagassutslippene er omfattet av EUs kvotesystem (ETS). I tillegg betales det høy CO2-avgift. Denne politikken gir selskapene økonomisk egeninteresse i å redusere sine utslipp. I et kvotesystem som ETS er eneste muligheten for å redusere totale utslipp å redusere antallet tilgjengelige kvoter. »

Lundberg: – Fullstendig skandaløst

Naturvernforbundet reagerer sterkt i en pressemelding:

– Dette er så vanvittig uansvarlig at det er vanskelig å finne ord. Her venter vi fortsatt på dommen fra klimasøksmålet i Høyesterett. Likevel er regjeringen så frekke at de skynder seg å lyse ut rekordmange oljeblokker, også innenfor våre mest sårbare og verdifulle områder i Arktis. Det er fullstendig skandaløst, sier leder Silje Ask Lundberg.

Naturvernforbundet minner om at de og flere andre miljøorganisasjoner i lang tid har kritisert regjeringen for å ikke lytte til miljøfaglige råd i forbindelse med utlysning av oljeblokker i de norske havområdene.

Det blir vist til gjennomgangen fra Riksrevisjonen i 2018 der det gikk fram at i perioden 2012–2018 har ikke Olje- og energidepartementet gjort noen endringer i utlysningen som følge av høringsrundene. Naturvernforbundet og de andre miljøorganisasjonene reagerte med å avstå fra å gi innspill i denne runden da de mener høringsinnspillene kun er et spill for galleriet.

– Med rekordstor utlysning viser regjeringen ettertrykkelig at verken klima eller sårbar natur skal sette begrensninger for norsk oljepolitikk. Dette er fullstendig tonedøvt av regjeringen. Tiden er overmoden for å droppe nye utlysningsrunder. Vi må heller bruke kreftene på å få til omstillingen vekk fra fossil energi som Norge og verden trenger, sier Silje Ask Lundberg.

Organisasjonen peker på at det heller ikke denne gangen er gjort endringer i antall blokker etter at forslaget var ute på høring. Det blir vist til at Havforskningsinstituttet har frarådet flere oljeblokker innenfor iskantsonen i Barentshavet og i sårbare områder i Norskehavet. Nå er alle disse blokkene blitt lyst ut av regjeringen. Heller ikke Miljødirektoratet sine innspill om klimarisiko ser ut til å ha blitt hensyntatt, anfører Naturvernforbundet.


- Annonse -
Vil du annonsere her?