Parti fra den brasilianske delen av Amazonas. Foto: Marizilda Cruppe / WWF-UK.

– Koronapandemien bør være en øyeåpner. Hvis vi ikke tar vare på verdens skoger, har vi ingen sjanse til å løse verken klimakrisen eller naturkrisen, og vi øker risikoen for nye pandemier, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Den globale avskogingen fortsetter i et alarmerende tempo, ifølge en fersk rapport som WWF står bak. Det medfører en høy risiko for nye pandemier, og setter både planeten, dyr og mennesker i fare, advarer organisasjonen.

Den ferske WWF-rapporten Deforestation Fronts viser at mesteparten er konsentrert i 24 områder, såkalte avskogingsfronter. Mellom 2004 og 2017 har vi mistet mer enn 43 millioner hektar skog i disse områdene, et areal nesten på størrelse med Sverige.

WWF minner om at avskogingen betyr ødeleggelse av dyrenes leveområder, som igjen er en av de viktigste årsakene til at arter utryddes i et historisk høyt tempo. Utslippene fra ødeleggelse av skog er den nest største kilden til klimagasser globalt, ifølge WWF.

Vi må restaurere natur, verne viktige naturområder og bruke naturen på en mer bærekraftig måte. Bare slik vil vi kunne fortsette å leve av, og i harmoni med, naturen.

Karoline Andaur

Ødeleggelse av arters leveområder den største underliggende risikofaktoren for utbrudd av nye smittsomme sykdommer som kan utvikle seg til pandemier, påpeker WWF.

– Når vi hugger ned og stykker opp regnskogen, må dyrene flokke seg sammen på mindre områder, og de kommer oftere i kontakt med mennesker. Det øker risikoen for smitte fra dyr til mennesker, sier Andaur.

Storskala landbruk ødelegger mest

De 24 avskogingsfrontene som beskrives i rapporten, befinner seg i 29 land i Asia, Latin-Amerika og Afrika. Avskogingen i disse områdene står for 52 prosent av den totale avskogingen i tropiske og subtropiske områder i perioden som er analysert.

– Dette rammer ikke bare dyr, men også mennesker som mister sine leveområder og livsgrunnlag, sier Andaur.

Den viktigste årsaken til global avskoging er kommersiell storskala landbruk. I tillegg er bygging av veier og annen infrastruktur, småskala jordbruk og gruvedrift viktige årsaker, ifølge rapporten.

Rapporten forteller at årsakene varierer fra område til område, og at det dermed ikke finnes noen enkel løsning.

«Parisavtalen for natur» må bli ambisiøs og forpliktende

WWF mener koronapandemien bør åpne for omfattende og radikale endringer i vårt forhold til naturen, som må føre til løsninger for å stanse avskoging og tap av natur.

I 2021 skal verdens ledere forhandle fram en ny avtale om naturmangfold – en «Parisavtale» for naturen. Den avtalen må bli ambisiøs og forpliktende, og føre til konkret handling for å stanse årsakene til tap av natur, understreker WWF.

– Vi trenger mer natur, ikke mindre. Vi må restaurere natur, verne viktige naturområder og bruke naturen på en mer bærekraftig måte. Bare slik vil vi kunne fortsette å leve av, og i harmoni med, naturen, sier Andaur.


- Annonse -