Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: naturmangfold

Verneområdene består i hovedsak av skog med variert topografi og innslag av myrer, sjøer og vannsystemer.
Hvorfor godtar vi en forvaltning av natur og arter i landet vårt som bare så vidt klarer seg?, spør Alette Sandvik.
KRONIKK: "Mye er uavklart ved inngangen til restaureringstiåret (2021–2030). Hvilken natur skal restaureres, til hvilken pris, og hvem skal betale?"
Den globale avskogingen fortsetter i et alarmerende tempo, ifølge en fersk rapport som WWF står bak. Det medfører en høy risiko for nye pandemier, og setter både planeten, dyr og mennesker i fare, advarer organisasjonen.
– Overtredelsesgebyr utvider verktøykassa vi har for å bekjempe miljøkriminalitet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
"Regjeringen setter naturen til side i kampen for å nå verdens ambisiøse klimamål. Det satses verken på naturlig karbonbindende myr eller skog i forslag til statsbudsjett som regjeringen legger fram i dag". Det skriver miljøorganisasjonen SABIMA i en pressemelding i dag, kort tid etter at statsbudsjettet er lagt fram. Det vises til...