Ill.foto: Fra norsk ulvejakt. (Foto: Rovviltets røst)

Medlemmene i de åtte rovviltnemndene oppnevnes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra fylkestingene. Fem av åtte ledere i dagens rovviltnemnder er fra Senterpartiet, som har oppslutning fra om lag en femtedel av landets befolkning.

Redaktør av nettstedet Fauna.no, Thor-Ivar Guldberg, står bak en lederartikkel som ble publisert 1. februar. Der går han resolutt til verks mot partiet som har oppnådd den største oppslutningsveksten i Norge i de siste par årene.

Lederen har tittelen «Senterpartiet må ut av rovviltnemndene», og kravet begrunnes med at det er et «påtagelig demokratisk underskudd» i dagens sammensetning. Guldberg holder antall nemndledere opp mot valgresultatet i 2017, og som fortsatt er det gjeldende parlamentariske grunnlaget fram til valget til høsten. Senterpartiet fikk da 10,3 % av stemmene, mens oppslutningen i målinger for tiden ligger på om lag det dobbelte.

«Partiet har nedbryting av bestandene av rovdyr som en ønsket politisk målsetting», heter det i lederen, der det uttrykkes bekymring for hva som vil skje dersom Senterpartiet får ytterligere makt.

Guldberg vil avvikle rovviltnemndordningen:

«Når rovviltnemndene er så skakkjørt som de er når det gjelder representasjon i ledervervene, er det også på tide å avvikle hele ordningen. De øvrige partiene som har valgt inn Senterpartiet i lederposisjonene i nemndene, må ta sitt ansvar for den betydelig skjeve fordelingen av makt i nemndene.»

Ungdomspartiet vil utrydde norsk ulv

MDG vedtok på sitt landsmøte i november at de vil gå inn for å avvikle rovviltnemndene i sin nåværende form, fordi det hevdes at nemndene har blitt en arena for politikk i stedet for at det drives forvaltning, som er nemndenes mandat.

Senterpartiets holdning til rovdyr ble ytterligere markert da Senterungdommen nylig vedtok sitt nye partiprogram. Der programfester ungdomspartiet at de vil utrydde ulven i Norge.

– Vi har lyst til å sette vanlige folks interesser, beiting og landbruket først, og prioritere dette over ulven. Da er vi nødt til å drastisk redusere antall ulv ned til null, sier leder i partiet Torleik Svelle til NRK.

– Vedum ikke opptatt av stanse oppvarmingen

Ikke bare Senterpartiets holdninger i ulvesaken skaper reaksjoner i disse dager. Partileder Trygve Slagsvold Vedums måte å drive klimapolitikk på har blitt imøtegått i kommentarer, ikke bare i sosiale medier, men også i riksmediene.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum Foto: Stortinget.

Aftenposten skriver på lederplass 5. februar at han (Vedum) virker lite interessert i vår tids største utfordring:

«Vedum har engasjert seg i debatter om klima ved en rekke anledninger de siste årene. For eksempel da FNs klimapanel høsten 2018 kom med en rapport om de alvorlige konsekvensene for kloden dersom det ikke lykkes å stanse oppvarmingen på 1,5 grader. Det Vedum var opptatt av, var ikke hvilke tiltak som trengs for å få det til. Han var bekymret for at det kunne komme tiltak for å vri folks kosthold i mer klimavennlig retning. Altså redusere forbruket av kjøtt.»

Og:

«Det kan tenkes Sp – og Vedum – er opptatt av klimasaken. Da må partiets leder klare å svare på hvilke mål Norge bør ha, og hvordan de skal nås. I stedet er Vedum kun opptatt av hva som ikke bør gjøres. Det er lettvint og uansvarlig. Særlig fordi klimaproblemet er vår tids største utfordring.»

Og i herværende avis, Naturpress, har Vedum blitt kommentert. Partilederens manglende interesse for å ta klima på alvor blir også her nevnt:

«I stedet for kappløpet mot klimaendringer virker Senterpartiet snarere å delta i et kappløp om å være Norges mest natur- og klimafiendtlige parti. Der har topplassen lenge vært selvskreven for Fremskrittspartiet, men nå hardner konkurransen til», heter det i kommentarartikkelen signert redaktør Kjetil Aasmundsson.


- Annonse -
Vil du annonsere her?