Fra Sahara. Foto: Wolfgang Hasselmann / Unsplash.

En støvsky fra Sahara er på vei nordover. Det vil merkes i sørlige og midtre deler av Europa, og aller mest i Spania og Frankrike. Deler av Norge kan også få «Sahara-besøk».

Det er Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) som varsler om dette. Støvet fra Sahara ventes innover Europa i løpet av helgen og i begynnelsen av neste uke. De mest rammede regionene vil sannsynligvis få betydelig reduksjon i luftkvaliteten.

Illustrasjon: CAMS.

Seniorforsker ved CAMS, Mark Parrington, opplyser at det har vært registrert lignende tilstander i løpet av de siste ukene.

– Det har påvirket luftkvaliteten betydelig i de angjeldende regionene, og dette har blitt bekreftet av overflatemålinger som EEA har samlet inn. Vi venter at det samme vil skje nå, selv om det ennå ikke er sikkert hvor tydelig rent visuelt støvskyen vil bli for det blotte øye. Støv fra ørkenen kan gi røde skyer, begrenset sikt eller støvlag på biler og vindusruter, men dette er det vanskelig å forutse 4 til 5 dager på forhånd, sier Parrington.

– Det vi imidlertid kan forutse er at støvskyen sannsynligvis vil strekke seg fra Sør-Europa opp til Skandinavia, og i betydelig grad påvirke luftkvaliteten i Spania, Frankrike og muligens i Storbritannia og Benelux-landene. Høy konsentrasjon av støv kan gi helseeffekter på luftveiene til folk i alle regioner som blir rammet, og komme som et tillegg til den lokale partikkelforurensingen. Tilsmussing kan også ha noe å si for bedrifter og for publikum generelt, sier Parrington, som påpeker at varslinger som dette vil være til hjelp dersom de kommer tidlig nok.


- Annonse -
Vil du annonsere her?