Det nye nullutslippslaboratoriet ligger på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Matthias C. Herzog.

Torsdag 4. mars åpnes ZEB-laboratoriet i Trondheim. Her skal framtidas løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger testes ut, samtidig som forskere jobber der.

Henrik Asheim (H), Forskning- og høyere utdanningsminister (bildet), skal delta på åpningen.

Henrik Asheim (H), Forskning- og høyere utdanningsminister. Foto: SMK.

Norges forskningsråd har sagt om ZEB-laboratoriet i Trondheim at det «gir Norge en unik posisjon i Europa.» SINTEF kaller det for et unikt laboratorium i verdenssammenheng.

ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg. Laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova. Bak utviklingen av bygget ligger et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen.

Kunder og samarbeidspartnere skal med dette prosjektet tilbys en fullskala forskningsinfrastruktur for fremtidens nullutslippsbygg, skriver SINTEF i en melding.

17 000 datapunkter

Ifølge SINTEF er bygget et unikt eksempel på hvordan man kan energieffektivisere bygg. Samtidig kan man frigjøre energi til annen bruk, og klimatilpasse bygninger og infrastruktur – og – forme gode bygninger med godt innemiljø for befolkningen.

Det nye ZEB-laboratoriet er utstyrt med:

  • 1400 sensorer, 130 styrte objekter og 17000 datapunkter
  • 2 tvillingrom, hver med inntil 8 arbeidsplasser, med oppgradert instrumentering og styring
  • Temperatur- og fuktighetsmålere i ulike posisjoner i fasader og tak
  • Styringssystem som kan settes i «forskningsmodus». Det vil si at man kan overstyre toppsystemet med egne algoritmer.

Laboratoriet blir også en viktig ressurs for to andre pågående forskningssentre i Trondheim, heter det i meldingen: Forskningssenteret for miljøvennlig energi, Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) og SFI Klima 2050.

ZEB-laboratoriet skal være:

  • Et laboratorium for utvikling av internasjonalt konkurransedyktig industri
  • Et laboratorium for kunnskapsgenerering på høyt internasjonalt nivå
  • En forskningsarena for utvikling av nullutslippsbygg
  • En arena for reduksjon av risiko ved implementering av løsninger for nullutslippsbygg
  • En nasjonal ressurs for alle forskningsorganisasjonene innen området

ZEB-laboratoriet blir en del av en fremtidig NTNU-campus i Trondheim, der også Statsbygg har en rolle.

Åpningen av ZEB-laboratoriet vil finne sted torsdag 4. mars på Gløshaugen i Trondheim, med kun få personer til stede fysisk.


- Annonse -
Vil du annonsere her?