Ny ledelse i Naturvernforbundet, fra venstre: Truls Gulowsen (leder), Pernille Hansen (nestleder), Synnøve Kvamme (nestleder). Fotoelementer: Naturvernforbundet.
- Annonse -

Landsmøtet vedtok endringer i prinsipprogrammet, med tydeligere standpunkt mot oljeutvinning og vindkraftutbygging.

Organisasjonen har nå fått ny toppledelse. Den nye ledertrioen i forbundet består etter helgens digitale landsmøte av Truls Gulowsen (leder), Pernille Hansen som 1. nestleder og Synnøve Kvamme som 2. nestleder. Silje Ask Lundberg takket av som leder på årets landsmøte, etter en periode der hun har markert forbundet tydelig.

– Å ta over en av de viktigste tillitsvervene i miljøbevegelsen, som leder av Norges eldste miljøorganisasjon, er en enorm ære. Det blir vanskelig å erstatte en miljøhelt som Silje Ask Lundberg, men jeg lover å jobbe beinhardt for Naturvernforbundets medlemmer og alle som er glad i norsk natur. Nå står vi overfor store utfordringer. I morgen er vi i gang for å stanse utslippstillatelsen i Førdefjorden, vinne kampen mot vindkraftutbygging og sikre at valget til høsten handler om natur og klima, sier Gulowsen i en pressemelding søndag.

Strammer inn mot vindkraft

Kamp mot naturødeleggende vindkraftutbygging er en av kjernesakene til organisasjonen. På landsmøtet ble det vedtatt nye formuleringer både på vindkraft og oljeutvinning.

Dette ble vedtatt:

  • Naturødeleggende vindindustri må stanses. Utbygging må begrenses til mindre anlegg, i industrialiserte områder. Der slike anlegg er bygd, må det bli stilt krav til sikring mot forurensning og garantier for at områder blir rydda etter at konsesjonstida går ut.

Utfasing av olje og gass innen 2040

Naturvernforbundet har også vedtatt en sluttdato for omstilling bort fra olje og gass, som skal være i tråd med FNs klimapanel og 1,5 graders målet i Parisavtalen. Det lyder slik:

  • Olje- og gassvirksomhet må trappes ned og gradvis fases ut innen 2040 ved at det ikke åpnes for leting og utvinning av olje og gass i nye områder og med en nedtrappingsplan som sikrer en  rettferdig omstilling for oljearbeiderne.

Naturvernforbundet videre har tatt inn i prinsipprogrammet at «naturfiendlig praksis slik som gjødsling av skog og markberedning ikke bør tillates».  

Det ble også vedtatt et krav om at norske kommuner må innføre naturbudsjetter som må forholde seg til nasjonale grenser for naturtap, og målsettinger for restaurering for å oppnå netto null tap av natur.

I sterk vekst

Den nye ledelsen i Naturvernforbundet tar over en organisasjon i sterk vekst. Antall medlemmer er mer enn 35.000, en økning med 40 prosent siden 2018.

Dette er det nye sentralstyret: 

  • Øyvind Johnsen (Vestfold, 66; Fagdirektør i Husbanken)
  • Kari Merete Andersen (Trøndelag, 64; Aktivist og naturverner)
  • Kjell M. Derås (Finnmark, 67; Aktivist og naturverner)
  • 1. vara: Ingebjørg Marie Thorkildsen (Vestfold, 21; Økonomi- og administrasjonsmedarbeider i Zero )
  • 2.vara: Nasir Ahmed (Oslo og Akershus, 37; Produktansvarlig billett og pris i Ruter AS)
  • 3. vara: Nyonga Rugumayo Amundsen (Sogn og Fjordane, 57; Leder for opplæring og integrering i Stad kommune) 
  • 4. vara: Gaute Rolv Dahl (Trøndelag, 50; Samferdselsplanlegger i Trøndelag fylkeskommune)
- Annonse -