Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: olje

"En bok om alt det bra og alt det dårlige ved norsk olje og gass".
(NTB-Reuters) Statsminister Rishi Sunak sier planen er i tråd med regjeringens miljømål. Selv om målet om klimanøytralitet nås innen 2050, skal olje og gass fortsatt dekke rundt en firedel av energibehovet. Sunak sier de nye lisensene skal støtte opp om forsyningene innenlands og redusere avhengigheten av fiendtlig innstilte stater. I...
Unge fagorganiserte er nesten fraværende når LOs høyeste organ skal vedta framtidas klima- og energipolitikk.
Med kajakker, gummibåter og svømmere forsøkte aktivistene å få tankskipet til å ankre opp eller snu.
Er et tiltak for å møte Europas behov for olje og gass i dagens usikre situasjon.
Terje Aasland fra Arbeiderpartiet blir leder for komitéen, med Lan Marie Berg som første nestleder.
At naturødeleggende vindindustri må stanses, er også nedfelt i prinsipprogrammet.
– Risikoen for skade på miljøet skal vere låg. Eit forbod mot tungolje som gjeld heile Svalbard er eit naturleg steg å ta for å redusere denne risikoen, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)
Polen har sin egen vri på energiomstilling. Landet var også (som eneste land) i mot EUs mål om klimanøytralitet innen 2050.