Ingrid Rostad (ForUM) og Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister. Foto: ForUM / Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– At Norge går inn i høyambisjonskoalisjonene og dermed støtter kravet om 30 prosent vern av både hav og land er et viktig steg på veien til den ambisiøse naturavtalen verden trenger, sier naturrådgiver Ingrid Rostad fra Forum for utvikling og miljø.

Den ene koalisjonen arbeider for bevaring av 30 prosent av havet, ledes av Storbritannia, og heter Global Ocean Alliance. Den andre, High Ambition Coalition for Nature and People, ledes av Frankrike og Costa Rica, og arbeider for bevaring av 30 prosent av land og hav innen 2030. Medlemskap koalisjonene gir landene en felles ambisiøs plattform, skriver Klima- og miljødepartementet.

Norge skal ha en aktiv rolle, forsikrer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Fra norsk side skal vi gjøre det vi kan for å få på plass ambisiøse internasjonale mål for naturmangfold, og et system for å følge dem opp, sier Rotevatn på KLDs nettsider.

«Svært gode nyheter»

Naturrådgiver Ingrid Rostad i Forum for utvikling og miljø mener dette er svært gode nyheter foran de kommende forhandlingene.

– Det er på høy tid at Norge slutter seg til disse koalisjonene. Kravet om vern av minst 30 prosent av naturen har vært et sentralt krav fra sivilsamfunn verden over, og er en viktig nøkkel for å kunne stanse naturkrisa verden står overfor, sier Rostad, som understreker at det gjenstår mye arbeid.

– Det er avgjørende at verning av naturen gjøres på en slik måte at hensynet til både naturmangfoldet og urfolks rettigheter ivaretas, sier Rostad.

ForUM viser til en rapport som de sammen med Naturvernforbundet, Sabima og WWF-Verdens Naturfond leverte i fjor. Der går det fram at Norge ikke oppfylte sine verneforpliktelser i den eksisterende naturavtalen.

– Det er viktig at de høye ambisjonene ikke bare handler om å nå et tallfestet mål, men at vi faktisk verner de mest sårbare økosystemene og et representativt utvalg av naturen, sier Rostad.

Forhandlinger i mai og juni om ny avtale

Forhandlingene om ny naturavtale er et år på overtid som følge av koronapandemien. Men i mai og juni skal det forhandles digitalt om implementeringen av den nye avtalen. 

– Noe av det viktigste vi har lært av å gjøre opp status for Aichi-målene er hvor viktig det er å få på plass gode mekanismer for implementering og rapportering, sier Rostad, med referanse til den forrige naturavtalen. 

– Derfor er vi spesielt glade for å se at Norge går inn i disse høyambisjonskoalisjonene samtidig som de deltar aktivt i arbeidet med verktøy for implementering og håper å se de nye, høye ambisjonene reflektert også i implementeringen av avtalen, sier Rostad. 


Kjære leser, når du først er her: Naturpress har ingen millionærer i ryggen, og vi er er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer og bedre miljøjournalistikk. DU får tilgang til alt innhold. Velkommen!

- Annonse -