- Annonse -

I et nytt prosjekt skal miljøstiftelsen Bellona utvikle kunstig intelligens som skal avdekke omfanget av spredningen av klimamyter.

Prosjektleder Nathalie Wik Lystad forteller i et innlegg på Bellonas nettsider at de allerede har foretatt en kartlegging, i et samarbeid med byrået Analyse & Tall.

– Hittil har vi avdekket 262 profiler som sprer feiliformasjon om klima i sosiale medier til ca 1 million følgere. Nå skal vi utvikle kunstig intelligens for å gjøre det lettere for unge å skille mellom sann og usann informasjon om klima, sier Wik Lystad i innlegget.

Bellona skal også lage et undervisningsopplegg for videregående skole, hvor målet er å gi elevene et verktøy for kildekritikk og kritisk tenkning. Her skal elevene gjennom spill, oppgaver og øvelser få se nærmere på vinklinger, retorikk, ordbruk, argumentasjon og virkemiddelbruk i klimamyter i sosiale medier, samt undersøke aktører og kilder til den usanne klimainformasjonen, heter det i beskrivelsen.

Høsten 2019 holdt en internasjonal gruppe med klimafornektere møte i Oslo. Les saken under.

Har fått økonomisk støtte

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 600 000 kr til klimamyte-prosjektet gjennom satsingsområdet «de unges deltagelse i demokratiet».

– Denne støtten kommer veldig godt med i det viktige arbeidet vi skal gjøre. Poenget er ikke bare å avsløre hvilke usannheter som spres på nett og hvem som sprer dem. Vi ønsker også å vise hvordan slike falske narrativ oppstår, hvordan de utvikler seg og blir holdt i live over tid. Ved å vise dynamikken og aktørene bak, kan vi gi unge mennesker verktøy til å forstå sin mediehverdag og bli gode på kritisk tenkning, sier Lystad.

Ifølge Håvard Lundberg i Analyse & Tall, er problemet reelt og av stort omfang.

Han sier at funnene de hittil har gjort tyder på at det finnes etablerte nettverk av aktører som sprer klimamyter, og som når ut til hundretusenvis av følgere.  Analysen er gjort for perioden 2015-2020.

Funnene fra forundersøkelsen viser at en kjerne på 262 profiler aktivt sprer klimaskeptisk innhold. Til sammen har disse aktørene 932 156 følgere. Det unike tallet er trolig lavere, ifølge Bellona, men konkluderer likevel med at hundretusenvis av følgere trolig jevnlig risikerer å få usann klimainformasjon opp i sine sosiale medier-strømmer. Lenkene med klimaskeptisk innhold har fått 772 006 interaksjoner som likes, retweets og delinger. 

Om lag en tredjedel av lenkene som deles kommer fra alternative medier som steigan.no, resett.no og document.no, ifølge Bellona. Klimarealistene.com er den største enkeltkilden til innhold som spres. 

AI skal «slippes løs på innlegg og kommentarer»

Prosjektet skal gi ny innsikt i hvordan falsk klimainformasjon og falske klimanarrativ oppstår og spres i sosiale medier, ifølge Bellona. 

– Vi skal utvikle et system som ved hjelp av store mengder data og kunstig intelligens fanger opp klimamyter, klimaskeptisk innhold, villedende klimanarrativ, falske klimanyheter og annen usann klimainformasjon som spres i sosiale medier og som de unge og andre brukere av sosiale medier kan utsettes for, sier Håvard Lundberg.  

Analyse & Tall starter nå arbeidet med å lære opp kunstig intelligens (AI). Det skal brukes avansert teknologi innen stordataverktøy, maskinlæring og automatisk tekstanalyse, for å trene opp funksjonelle algoritmer som basert på tekstinnhold kan gjenkjenne klimamyter. 

– Resultatet av arbeidet vil være en kunstig intelligens som kan slippes fri på millioner av innlegg, kommentarer, tweets og annet innhold og kategorisere det i en kunnskapsbank, sier Lundberg i innlegget til Bellona. 


.

- Annonse -