Clintel skal holde pressekonferanser i fire europeiske byer, Oslo er en av dem. Foto: Pixabay.
Annonse

Det forberedes nå en internasjonal kampanje mot visjonen om karbonnøytralitet i EU. Flere norske klimafornektere støtter tiltaket ved å underskrive på et opprop som skal sendes FN- og EU-topper.

Den britiske avisen Independent og miljønettstedet DeSmogUK skriver om saken. Ifølge de to avisene er de 400 underskriverne av oppropet en del av et nettverk som blant annet presser på for færre miljøreguleringer etter Brexit. Noen av dem skal være tilknyttet ministeriet til Boris Johnson. Den kanskje mest prominente signaturen av oppropet er

Tidligere statsminister i Tsjekkia, Vaclav Klaus, har signert oppropet. Foto: Piotr Drabik / Wikimedia Commons.

Tsjekkias tidligere president og statsminister, Vaclav Klaus.

Annonse

Listen består for en stor del av akademikere, forskere og politikere.

Oppropet adresseres til FNs generalsekretær, António Guterres; leder for FNs klimakonvensjon (UNFCCC), Patricia Espinosa; leder for Europaparlamentet, David Sassoli; president i Europarådet, Emiel Charles Michel og president i EU kommisjonen, Ursula von der Leyen.

Også fem norske personer har skrevet under på oppropet. De fem er Morten Jødal, Willy Nerdal, Martin Hovland, Håkon Gunnar Rueslåtten og Jan-Erik Solheim. Alle fem kan i varierende grad knyttes til nettverket Klimarealistene. Håkon Gunnar Rueslåtten har bakgrunn fra oljebransjen, han har i 20 år forsket på oljereservoarer for Statoil (Equinor).

Oppropet og kampanjen har ifølge Independent sine røtter i en nederlandsk klimafornektergruppe kalt Clintel (Climate Intelligence Foundation). Grunnleggeren Guus Berkhout er en tidligere Shell-ansatt, og samme Berkhout har også grunnlagt virksomheten Delphi Consortium som har arbeidet med nye metoder å utvinne olje og gass på, skriver avisen.

Etter planen skal Clintel holde pressekonferanser om oppropet i Haag, Roma, Brüssel og Oslo.

FNs generalsekretær Antonio Guterres får oppropet fra Clintel-gruppen i hende. Foto: Eric Bridiers / Wikimedia Commons.

«Det er ingen klimakrise»

DeSmogUK har fått tak i brevutkastet og lagt det ut på sine sider, sammen med et kort internskriv som beskriver litt av planene.

Brevutkastet til FN- og EU-toppene har overskriften «Det er ingen klimakrise … «. I fem punkter argumenteres det for at den globale oppvarmingen som skjer er del av en naturlig syklus, og at det ikke er bevist at menneskeskapte utslipp av CO2 forårsaker noen vesentlig del av oppvarmingen.

Tvert om er CO2-utslippene positive, hevdes det, fordi det er en gass «som gjør jorda grønnere og bidrar til høyere avlinger i landbruket.»

Det kan heller ikke bevises, mener brevskriverne, at høyere CO2-konsentrasjoner i atmosfæren bidrar til hyppigere og kraftigere orkaner, flommer eller tørkeperioder.

– Vi er sterkt i mot den skadelige og urealistiske politikken som foreslår karbonnøytralitet i EU innen 2050, heter det i brevutkastet.

Dette er en målsetting som ble blokkert i EU i juni måned av Polen og tre andre land, men som kommer opp igjen for drøfting i oktober.

«Vitenskapelig tøv»

En professor i sosiologi ved Drexel University, Robert Brulle, mener ifølge DeSmogUK at oppropet ser ut som et panikksvar på den betydelige medieomtalen som klimakrisen har fått, etter protestene fra Extinction Rebellion og Greta Thunberg.

– Argumentene er gammelmodige og utdaterte og opplagt vitenskapelig tøv. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er å holde liv i en diskusjon rundt klimaendringer, sier Brulle.

«Kunnskapsløs debatt»

Biolog Morten Jødal er forfatter av boka «Miljømytene – står vi foran verdens undergang?». I det internasjonale oppropet er Jødal sammen med 10 andre oppført i en framskutt posisjon på slutten av brevet.

Jødal sier om klimadebatten som pågår at den «er så kunnskapsløs at det er ikke til å tro».

– Og det har blitt utført så mye dårlig forskning. Oppropet vårt er en reaksjon på at klimadebatten har gått helt av sporet, og det kommer som et resultat av tiår med frustrasjoner som har bygget seg opp hos mange forskere. Vi håper på å få oppmerksomhet, og vi vil vise at det ikke eksisterer en konsensus i klimaspørsmålet som det mediene gir inntrykk av, sier Jødal til Naturpress.

Miljøbevegelsen har gjort noe bra opp gjennom årene, men her er de helt på bærtur

Morten Jødal

Han forteller at initiativet startet i Italia, og har utviklet seg over tid. Jødal hevder det er en god del forskere som kan dokumentere at det ikke eksisterer noen klimakrise.

Forskningsmetodikken som blir synliggjort gjennom arbeidet til FNs klimapanel er helt gal, mener Jødal, og hevder mediene rapporterer kritikkløst om forventede klimakatastrofer som følge av global oppvarming. Han har heller ikke mye til overs for norske klimaforskere, og kaller dem alarmister.

– Når blir pressekonferansen i Oslo satt opp, og hva skal dere presentere der?

– Den er litt utsatt, og jeg vet ikke datoen. Vi skal presentere mer av det samme som det vi skriver om i oppropet, som forøvrig heller ikke er helt ferdig ennå.

– Pressen skriver om klimakrise fordi det er «sexy stoff»

Miljøbevegelsen og MDG beskyldes av Jødal for å drive det han kaller klimahysteriet videre opp. Han mener pressen følger opp fordi det er «sexy stoff».

– Mener du verden ville ha vært et bedre sted om ikke miljøbevegelsen hadde eksistert?

– Miljøbevegelsen har gjort noe bra opp gjennom årene, men her er de helt på bærtur, sier Jødal.

Han avviser ikke at klimagasser kan bidra til temperaturstigninger, men mener naturlige sykluser er viktigste årsak når oppvarming skjer. Jødal mener fornybar energi er en utilstrekkelig eller dårlig løsning, i alle fall når det gjelder vind på land:

– Vindkraftutbygging i Norge fører til store naturødeleggelser.

– Fossile kilder tar uansett  slutt. Hvilken energi skal kloden bruke da?

– Atomkraft.

– Hva sier du til påstanden om at initiativet er en panikkartet respons på at klimarapporteringen i mediene for tiden er stor, blant annet på grunn av aksjonismen til Extension Rebellion og Greta Thunberg og skolestreikene?

– Det er totalt feil, det har ingenting med dette å gjøre. Hva gjelder Greta Thunberg er det innlysende at en 16-åring ikke har innsikt i disse spørsmålene, sier Morten Jødal.

Samset i Cicero: – Vi har grundige målinger

Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning, vil ikke kommentere et uferdig og lekket dokument fra Clintel. Men han ønsker velkommen en diskusjon om

Klimaforsker Bjørn Samset, Cicero. Foto: Flickr / NordForsk/Terje Heiestad.

klimaendringer med begrunnet argumentasjon.

– Jødal hevder naturlige sykler er den viktigste bidragsyteren til den oppvarmingen vi ser. Hvilke naturlige sykler? Gjennom hvilke fysiske mekanismer varmer de jorden? Og hvor blir det i så fall av den ekstra energien fra den forsterkede drivhuseffekten, hvis det ikke er dette som er grunnen til klimaendringene?, skriver Samset i en e-post til Naturpress.

Han viser til forskningen på havtemperatur.

– I dag varmes hele de enorme verdenshavene, ned til flere kilometers dybde. Dette er grundig målt, og forårsaker rundt en tredjedel av havnivåstigningen – som også er grundig målt. Resten kommer fra smelting av Grønland, Antarktis og isbreer verden over – som også er grundig målt. Energien som kreves for å varme havene så mye, er svimlende tyve ganger menneskesamfunnets totale energiforbruk. Hvert sekund, 24/7, hele året. Denne energien MÅ komme fra et eller annet sted.

Jeg opplever ikke at de som stiller innvendingene tar utgangspunkt i svarene som er gitt, når de fortsetter diskusjonen

Bjørn Samset, klimaforsker

– Har besvart argumentasjonen utallige ganger

Bjørn Samset skriver videre:

– Når vi regner inn alt vi vet om hvordan drivhuseffekten fungerer, og tar med økningen i CO2 (fra 280ppm til godt over 400ppm på 150 år), så viser fysikken at det lagres nok ekstra energi fra solen hvert sekund til at energiregnskapet går opp. 90% av energien går i havene, resten går til å smelte is, varme jordoverflaten og litt annet smått, skriver Samset, som legger til at også innstrålingen fra solen måles, og at den ikke er i nærheten av å ha endret seg slik at den kan forklare disse enorme energimengdene.

Samset synes innvendinger mot faglige resultater er bra, særlig når de er så gjennomgripende som det klimaforskning har kommet frem til de siste tretti årene.

– Men når man stiller en innvending, så forplikter man seg også til å høre på og vurdere svaret som gis. Argumentet om naturlige svingninger er blitt fremsatt utallige ganger nå, og besvart av klimaforskere like mange ganger. Svarene oppsummeres i rapportene til FNs klimapanel, i forskningen de bygger på, i blogger og nyhetssaker, og i argumenter som det jeg ga over. Likevel opplever jeg ikke at de som stiller innvendingene tar utgangspunkt i svarene som er gitt, når de fortsetter diskusjonen. Det skulle jeg ønske de gjorde mer av, hvis målet er å bidra til en konstruktiv debatt om hvordan vi håndterer klimautfordringene, skriver Bjørn Samset.

Skepsis og avvisning finnes fortsatt – ikke minst i Norge

Skepsisen mot eksistensen av menneskeskapte klimaendringer – eller ren avvisning av den – har fortsatt en viss oppslutning, ikke minst i Norge. Naturpress skrev tidligere denne uken om en forbrukerundersøkelse gjort i regi av Nordisk Miljømerking. Der svarte 23 % av de spurte at de mener klimaendringer og global oppvarming er naturlige endringer som ikke er en konsekvens av menneskelig aktivitet.

Financial Times offentliggjør en større internasjonal undersøkelse denne helgen. Der går det fram at bare USA og Saudi-Arabia overgår Norge i klimaskepsis hos befolkningen.