Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup la i dag fram Norges frivillige egenvurdering, samt nasjonal handlingsplan for oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

– Det er ingen tvil om at vi har dårlig tid hvis vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030, sa Astrup under presentasjonen i morges.

Noe særlig nærmere en selvkritisk holdning på vegne av regjeringen kom han imidlertid ikke. Forum for utvikling og miljø ga i går uttrykk for at regjeringen har kommet skuffende sent på banen. På spørsmål fra Naturpress om hvorfor handlingsplanen ikke har kommet før, svarer Astrup pr e-post:

– Jeg fikk ansvar for å koordinere arbeidet med bærekraftsmålene vinteren 2020, og startet umiddelbart arbeidet med en stortingsmelding. ForUM og andre organisasjoner har deltatt aktivt i prosessen, jeg har også hatt flere møter med ForUM. Stortingsmeldingen er en nasjonal handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene. Alle skal trekke i samme retning, både frivillige organisasjoner, næringslivet, forskningen og kommunesektoren.

Også Riksrevisjonen har vurdert regjeringens arbeid, og gav karakteristikkene «Kritikkverdig» og «Sterkt kritikkverdig». Statsminister Erna Solberg har hatt en ledende pådriverrolle for FNs bærekraftsmål i om lag fem år.

LES OGSÅ:

På sjette plass

Ifølge statusrapporten til regjeringen ligger Norge på sjetteplass blant landene på SDG-indeksen. Statsråd Astrup skal på høynivåmøtet i FN juli presentere den andre norske rapporten til FN om arbeidet med bærekraftsmålene.

– Rapporten viser at Norge ligger langt framme. I en internasjonal sammenlikning er vi nummer seks av 166 land. Norge skårer godt på alt som har med levekår, offentlige tjenester, likestilling og demokrati å gjøre. Men det høye forbruket gjør samtidig at vi har for høye utslipp og et for stort materielt forbruk. Derfor har regjeringen lagt frem en svært ambisiøs klimamelding, skjerpet de nasjonale klimamålene og la i forrige måned frem en ny strategi for sirkulær økonomi, skriver Astrup til Naturpress.

Punktet om Norges forbruk gjentas i rapporten.

«Hovedutfordringen er knyttet til vårt høye forbruk av ressurser og energi, og vårt høye nivå av klimagassutslipp», skriver regjeringen.


- Annonse -