Jonas Gahr Støre skal lede en regjering som får ansvar for å skape løsninger på klima- og naturkrisen. Foto: Pål Laukli / Unsplash.

Valget gav et storting der det politiske utgangspunktet må omsettes til tidenes grønneste regjeringsplattform, krever miljøorganisasjonen. 

Anslaget er ikke pessimistisk: Det ligger inne stor utålmodighet og høye ambisjoner i det nye stortinget, for å løse klima- og naturkrisen, mener WWF å se.

I dag, tre dager etter valget som gav et regjeringsskifte, har WWF lagt fram en ti-punkts liste med krav til regjeringen som overtar makten i Norge i høst. Det første punktet heter «En oljepolitikk som våger å si nei»:

«Norsk oljenæring må omstilles hvis Norge skal lykkes i å kutte utslipp og minske klimarisiko, slik vi er forpliktet til gjennom Parisavtalen. Derfor må Regjeringen avslutte letingen etter nye oljefelt, stanse godkjenning av nye olje- og gassutbygginger og la være å forlenge utvinningstillatelser på norsk sokkel, samt lage et nytt oljeskatteregime som ikke oppmuntrer til nye investeringer i petroleumsvirksomhet.» 

Jonas Gahr Støre utfordres på sine løfter foran valget:

«Støre har lovet velgerne å telle klimautslipp like nøye som kroner og øre i statsbudsjettet, og lovet barnebarna sine å gjøre alt han makter for å bidra til å løse klimakrisen. I den nye regjeringsplattformen må disse løftene bli til modige planer og tydelige forpliktelser.»

Krisene henger sammen

I de ni andre punktene ligger blant annet inne krav om bedre beskyttelse av norsk natur, og mer vern av verdifulle områder. WWF påpeker at vi har hatt mange år med ukritisk nedbygging av verdifull natur, at vi står vi midt i en naturkrise.

I Norge er nå over 4400 arter utrydningstruet, ifølge WWF.

Klima- og naturkrisen henger sammen, understrekes det:

«Både klima- og naturkrisen vi står i skyldes overforbruk av ressurser. I den nye regjeringsplattformen må valgvinnerne slå fast at Norge skal ta i bruk nye økonomiske styringsverktøy som skal holde norsk økonomi innenfor jordas tålegrenser», heter det i WWFs dokument.

– Norge må nå alle målene i naturavtalen

Våren 2022 kommer den nye naturavtalen.

WWF vil at regjeringen innen ett år etter at avtalen er trådt i kraft, skal legge fram en forpliktende plan for oppfølging, slik at Norge når alle målene i avtalen. Organisasjonen tar videre til orde for innføring av en naturavgift der utbyggere må betale en avgift tilsvarende det det koster å restaurere natur av tilsvarende eller bedre økologisk verdi som den som ødelegges, et annet sted. Natur og klima må også være en overordnet prioritering i norsk utenrikspolitikk, fremholdes det.

Regjeringen må gå inn for å halvere det materielle fotavtrykket fra produksjon og handel innen 2030 i FNs forhandlinger om en ny global naturavtale, og vedta samme målsetting her hjemme, er et annet krav. For å lykkes må det inn strategier for sirkulærøkonomi som stimulerer til nye arbeidsplasser og næringsmuligheter, mener WWF. 

Havvind – på naturens premisser

Næringslivet er ikke glemt. WWF vil ha en storstilt satsing på fremtidens næringer, og for å gjøre Norge mindre avhengig av oljeinntektene må regjeringsplattformen inneholde en ambisiøs plan for grønn omstilling, heter det. Det omfatter tallfestede mål om minst 3GW flytende havvind – som må bygges på naturens premisser – og 15TWh grønt hydrogen innen 2030, om WWF får det som de ønsker. Det påpekes at 3GW flytende havvind vil øke norsk kraftproduksjon med åtte prosent.

Listens fire siste punkter har disse overskriftene:

  • Produsentene må gjøres ansvarlig for hele plastens livsløp  
  • Et nytt klimamål for økt naturlig karbonlagring   
  • All bistand må føre til mer natur og mindre utslipp 
  • Et midlertidig forbud mot mineralutvinning på havbunnen  

WWF summerer opp:

«Regjeringsplattformen må legge grunnlaget for fire års omstilling til mer natur og mindre utslipp. Vi må ha lavere klimautslipp og en oppskrift på veien ut av oljealderen. Vi må bygge en økonomi som bruker mindre ressurser og lar alle slags materialer gå i kretsløp. Vi må og stanse tapet av natur, og bygge opp igjen naturmangfoldet der det har blitt borte. Alt dette må vi gjennomføre her hjemme, samtidig som vi bidrar mer til den grønne omstillingen også i andre deler av verden.»


Når du først er her: Naturpress har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer og bedre miljøjournalistikk. DU får tilgang til alt innhold (+sakene).

- Annonse -