Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace Danmark, har skrevet dette innlegget. Foto: Privat.

(DEBATTINNLEGG) Torsdag denne uken ble det lansert en allianse av progressive land som vil samle enda flere for å handle konkret i forhold til å begrense den globale olje- og gassproduksjonen.


Alliansen kalles BOGA – Beyond Oil and Gas Alliance. Danmark og Costa Rica er initiativtakerne, og Greenpeace hilser dette initiativet velkommen og vil samarbeide med alliansen for å få fart på fossile utfasingsplaner globalt.

Alle land som hevder å respektere og arbeide for 1,5 graders målet, bør slutte seg til klubben umiddelbart.

Som ‘kjernemedlem’ i BOGA må man forplikte deg til å stoppe lisensrunder og sette en sluttdato for produksjon av olje og gass i samsvar med klimamålene i Parisavtalen. Som ‘assosiert medlem’ har man «tatt skritt for å begrense fossil produksjon», men ikke vedtatt et endelig lisensforbud eller en sluttdato.

Frem til nå har behovet for lisensstopp og fossil bosetting sjelden blitt diskutert på den internasjonale scenen, men nå kunngjør flere og flere at nye lisenser må opphøre og at en sluttdato for produksjonen vil bli satt.

Denne fremdriften må BOGA støtte og spre.

Ros for frys av anbudsrunder

Da vi i Greenpeace berømmet beslutningen om å avvise 8. og alle fremtidige anbudsrunder i Nordsjøen, syntes noen at vi var for glade: avtalen var for liten og for sen.

Vi er enige om at Nordsjøavtalen er utilstrekkelig, men BOGA er et eksempel på at våre rosende ord for denne beslutningen må sees i et større, globalt perspektiv: Vi trenger desperat at de mest ressurssterke og velstående landene sender et sterkt signal til omverdenen om at vi tar Parisavtalen på alvor og respekterer klimavitenskapen.

Med BOGA har Danmark, selv om lisensforbudet i Danmark var det mest åpenbare og elementære trinnet i klimakampen, nå blitt en del av løsningen i stedet for å være en del av problemet.

For nei, den danske Nordsjøavtalen var ikke god nok. Men til tross for de åpenbare manglene, er det fornuftig å feire det på en dag som i dag. Det har gjort det mulig å opprette BOGA, det første diplomatiske initiativet som noen gang har erkjent at fossil utfasing er avgjørende for å takle klimakrisen.

Med alliansen må det nå være klart for alle at «hold oljen under jorda» og «hvis du er i et hull, slutte å grave», ikke lenger bare er NGO -slagord, men et sentralt, uunnværlig ben i den globale klima- og energipolitikken.

Du kan ikke kalle deg selv et foregangsland hvis du ikke har en utfasingsplan som respekterer klimavitenskapen – det er så enkelt, og nå er det endelig flere av oss som kan si det fra forskjellige talerstoler.

Avgjørende status

BOGA kan bli en suksess hvis mange land slutter seg til alliansen som kjernemedlem, og hvis de lykkes med å gjøre spørsmålet om lisensstopp og utfasing av planer til et sentralt tema i den internasjonale klimadialogen. Dette gjelder ikke minst landene med den største oljeproduksjonen som USA, Saudi -Arabia og Russland.

Norge er også interessant i denne sammenhengen. I fem år har et søksmål fra Greenpeace og Natur & Ungdom bidratt til å løfte olje- og klimadebatten høyere og høyere på dagsordenen. I tillegg kom det internasjonale energibyrået tidligere i år med sitt 1,5 graders veikart, som blant annet påpekte at det ikke var rom for nye fossile investeringer.

Senest kulminerte dette i det nylige norske stortingsvalget, der olje var et hett tema. Og nå kommer BOGA på toppen av det dette.

BOGA er nok et bevis på at vi endelig har hatt en samtale om energipolitikk som er i tråd med realitetene i klimakrisen. Vi pleier å høre fra forskjellige krefter i samfunnet, inkludert industrien og politikerne som nylig har erkjent at nye planer i Nordsjøen må stoppes, at det ikke er produksjon av olje og gass, men etterspørsel som er problemet, og at det er her vi må gå inn.

Og ja – det burde vi så absolutt. Men vi har prøvd å gjøre dette i flere tiår, og nå, midt i klimakrisens tidsalder, må det være klart for alle at det ikke er nok bare å se på etterspørselen.

Fokuset på å redusere olje- og gassforbruket har ikke ført til reduserte CO2 -utslipp.

Vi må også ta for oss produksjonen, og derfor er denne alliansen så viktig. BOGA må nå gjøre det helt klart for alle at det er dypt useriøst når næringer og myndigheter alltid svarer med ordet «etterspørsel» når det foreslås begrensning av produksjonen.

Første sverdslag

Hvis BOGA skal bli en troverdig spiller på den internasjonale scenen i årene som kommer, er det avgjørende at alliansens grunnlag er vitenskap. Det er ikke nok å si at det skal være «i tråd» med 1,5 graders målet og snakke litt løst om behovet for å følge klimaforskningen.

Det krever at landene stopper alle nye lisensierunder, alle muligheter for å utvide eksisterende produksjon (her tenker jeg spesielt på det danske Folketinget, som fremdeles trenger å lukke dette smutthullet i Nordsjøavtalen fra 2020) og bestemme et forlik som følger hvert lands respektive historiske ansvar: De som har råd, muligheter og ansvar må selvfølgelig jobbe raskere enn andre.

Hvis BOGA skal være en troverdig allianse, krever det også at landene som ønsker å fortsette fossiljakten ikke blir låst inn i alliansen som et «assosiert medlem». Storbritannia og New Zealand er eksempler på land som må stanse fossil ekspansjon før de slutter seg til klubben.

BOGA er en «first mover» -klubb og er designet for å være et eksempel og omdefinere hva det vil si å være et foregangsland, og oppdraget er nå å få alle ombord.

Spesielt må rike land, med økonomiske overskudd og ansvar for historiske utslipp, som Canada, Norge, USA og Storbritannia, nå ha sin politikk i tråd med den nye standarden satt av BOGA hvis de skal ha noen troverdighet i internasjonal klimapolitikk.

Bra jobbet, Costa Rica og Danmark.


Dette debattinnlegget ble først publisert av Klimamonitor.dk, og er republisert med godkjennelse av Klimamonitor og artikkelforfatteren.

Når du først er her: Naturpress har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer og bedre miljøjournalistikk. DU får tilgang til alt innhold (+sakene).

- Annonse -
Vil du annonsere her?