Petteri Taalas innfelt. Foto: UN / Flickr / CC, Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Ifølge WMO-rapport som ble offentliggjort i dag, økte innholdet av CO2, metan og nitrogenoksider i 2020, mer enn snittet for de 10 siste årene.

Det endelige tallet for CO2-nivået i atmosfæren ble målt til 413,2 ppm.

Selv om det ble registrert en midlertidig reduksjon i nye utslipp som følge av Covid-19, hadde det ingen avgjørende betydning for de atmosfæriske nivåene på klimagassene, heter det i kommentarene til rapporten fra WMO, «Greenhouse Gas Bulletin». En bekymring som formidles av WMO nå, er at jo varmere verden blir, jo mer vil det kunne trigge utslipp fra naturlige kilder.

Greenhouse Gas Bulletin inneholder en kraftig vitenskapelig beskjed til klimaforhandlerne på COP26, uttaler generalsekretær i WMO, Petteri Taalas (bildet).

– Med den nåværende stigningen i CO2-konsentrasjonene vil vi se en temperaturøkning ved slutten av dette århundret som langt overstiger Parismålene på 1,5 til 2 grader Celsius, sammenholdt med førindustrielle nivåer. Vi er gått av sporet, sa Taalas.


- Annonse -