Alle foto i collagen, unntatt av Støre, krediteres Equinor. Foto Støre: Naturpress.

En ny rapport fra Oil Change International (OCI) viser at Norge de siste 10 årene har tildelt like mange letelisenser til olje- og gassnæringen som ble tildelt de 47 årene før.

Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver i Oil Change International. Foto: Naturpress.

– Denne enorme veksten i letelisenser er uforenlig med klimalederskap. Om vi skal nå 1,5 gradersmålet er vi avhengig av en styrt utfasing av olje- og gassproduksjonen, og det er velstående produsenter som Norge som har ansvaret og muligheten til å gå først, sier Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver i Oil Change International.

Dersom de norske myndighetene ønsker å samordne sin olje- og gasspolitikk med 1.5 °C-grensa i Parisavtalen er det særlig to skritt man må ta, ifølge OCI-rapporten:

Avvikle konsesjonsrundene kalt Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)

Avslå Equinors søknad om utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet.

TFO og Wisting

OCI viser til at Det internasjonale energibyrået (IEA) har slått fast at å tillate utvikling av nye olje- og gassfelt er uforenlig med å begrense global oppvarming til 1,5 °C. Støre-regjeringen delte ut mer 50 nye letelisenser i januar 2022.

– Norge var et av de første landene i verden som ratifiserte Paris-avtalen, men samtidig har de fortsatt en eksponentiell vekst i olje- og gasslisenser. De første skrittene regjeringen bør ta i 2022 for å begynne å tilpasse olje- og gasspolitikken til den kritiske grensen på 1,5°C er å stoppe det eksponentielle TFO-systemet og avvise Equinors planer om å utvikle oljefeltet Wisting, sier Silje Ask Lundberg.

Her er noen av funnene i rapporten:

  • I løpet av de siste 10 årene har den norske regjeringen tildelt like mange letelisenser – 700 – som i de 47 årene før.
  • Å tillate utbygging av olje- og gassfelt som allerede er lisensiert, men som ennå ikke produserer, kan føre til ytterligere 3 Gt CO2-utslipp globalt. Dette er 60 ganger Norges årlige innenlandske utslipp. Nye lisenser og påfølgende funn kan øke disse utslippene med 80 prosent.
  • 60 prosent av norsk sokkel er nå innlemmet i den såkalte TFO-ordningen. Dette på tross av en rekke advarsler fra norske miljømyndigheter og lite åpenhet rundt vilkårene for å bli innlemmet i TFO-ordningen.
  • Om Wisting-feltet blir vedtatt utbygd vil det bli verdens nordligste oljefelt, og det vil kunne føre til utslipp på mer enn 200 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra 50 kullkraftverk.

- Annonse -
Vil du annonsere her?