Fra v. Espen Barth Eide (Ap), Karoline Andaur (WWF) og Hans Peter Arp (NGI). Foto: Hhv UNEP / WWF / NGI

FNs miljøforsamling i Nairobi vedtok 2. mars forhandlingsmandatet for en global og rettslig bindende plastavtale.

– Dette er et helt avgjørende vendepunkt og en viktig seier i kampen mot plastforsøpling, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Verdens miljøministere var denne uken samlet i Nairobi, Kenya, for FNs femte miljøforsamling (UNEA 5.2). Onsdag kom det til gjennombrudd ved at det ble fattet vedtak om å sette i gang arbeidet med ny global og rettslig bindende avtale for å takle problemet med plastforsøpling. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ledet møtet.

– Dette er fantastiske nyheter! Endelig har vi fått et vendepunkt i kampen mot plastforurensing. Det er første gang FNs miljøforsamling vedtar å utvikle en global og rettslig bindende avtale. Vedtaket i Nairobi er derfor et av verdens mest ambisiøse miljøtiltak siden Montrealprotokollen, som trådte i kraft i 1989 for å beskytte ozonlaget og fase ut produksjonen av skadelige stoffer, sier Andaur i pressemeldingen fra WWF.  

Naturrådgiver i Forum for utvikling og miljø, Ingrid Rostad, følger opp:

– At vi endelig har et mandat til å starte forhandlingene om en global og rettslig bindende plastavtale er fantastisk! Men det er nå arbeidet virkelig starter. Det er flere viktige punkter som skal forhandles om framover. Aldri før har vel noen jublet så mye for å få masse arbeid, sier Rostad.

– Historisk miljøenighet

Hvert år havner et sted mellom åtte og tolv millioner tonn med ny plast i havet, og uten tiltak er tallet ventet å nesten tredobles innen 2040.

– Dette er en historisk miljøenighet. Plastforurensning er en global miljøutfordring med store konsekvenser for havet, naturen og mennesker. Det var på høy tid verden tok dette steget. Resultatet fra Nairobi er det mest betydningsfulle som har skjedd for miljøet siden Parisavtalen ble vedtatt i 2015, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og fortsetter:

– Dette er en avtale som forplikter til samarbeid på tvers av landegrenser med utviklingsland som pådrivere. Jeg er stolt over at et så historisk vedtak er blitt fattet under norsk ledelse av FNs miljøforsamling. Norge står klar til å delta aktivt i arbeidet med avtalen.

— Overrasket

– Det har vært spennende å følge utviklingen på UNEA-møtet, og jeg er faktisk litt overrasket over at avgjørelsen gikk så greit gjennom. Hadde ett av de 193 medlemslandene i UNEA stemt mot, hadde det ikke vært mulig å gå videre med å få på plass et slikt ekspertpanel, sier Hans Peter Arp.

Hans Peter Arp, NGI
NGI-forsker Hans Peter Arp er en av initiativtakerne til oppropet om et internasjonale forskningspanel rettet mot kjemisk forurensning. Foto: NGI

Han er forsker ved NGI, Norges Geotekniske Institiutt. Arp er selv en av initiativtakerne til det norske oppropet om et internasjonale forskningspanel rettet mot kjemisk forurensning. Globalt er oppropet nå signert av mer enn 2000 forskere.

– Forurensning knyttet til plast og kjemikalier er globale problemer, siden forurensing ikke respekterer landsgrenser. Derfor må vi sammen bli enige om en helhetlig strategi for å løse problemet. Mitt håp er at det vitenskapelige miljøet i det internasjonale panelet som nå opprettes kan bli enige om hvordan vi best kan takle plast og forurensning fra et globalt perspektiv, sier Arp i en pressemelding.

Gir Barth Eide kred for mer ambisiøst mandat

– Som president gjorde Espen Barth Eide det tydelig underveis i forhandlingene at han ikke ville la enkeltland blokkere forslaget. Det ga rom for å få på plass et mer ambisiøst mandat som til slutt ble enstemmig vedtatt, sier leder for plastteamet i WWF Verdens naturfond, Eirik Lindebjerg fra Nairobi. 

Forhandlingsmandatet følges av en formell forhandlingsprosess før den nye plastavtalen blir vedtatt innen utgangen av 2024. 

– Nå må Norge bidra til at vi får utviklet og implementert en robust avtale som fører til reelle endringer. Den må være juridisk bindende og inneholde felles regler og mål som gjør at vi raskt kan gå over til en mer sirkulær økonomi. Det blir helt avgjørende å redusere produksjon av ny plast, stille krav til sortering, gjenvinning og design, redusere mengden plast som havner på avveie, og forby skadelige plastprodukter, sier Lindebjerg. 

WWF har jobbet for en global plastavtale siden 2017 og ser på dagens vedtak som en stor seier for organisasjonen.  

– Da WWF i Norge foreslo en nullvisjon for marin forsøpling for fem år siden, var det mange som sa at det ikke var mulig. Men takket være modige klima- og miljøministre og norsk lederskap, har vi nå en fantastisk miljøseier på plass. Dette er en stor dag for det norske WWF-kontoret, hele WWF-nettverket og alle andre vi har samarbeidet med de siste fem årene, sier Karoline Andaur. 


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?