Denne illustrasjonen viser hvordan et CCS-system kan virke. CO2-gass kommer fra et fossilt drevet kraftverk. Ill.: UK Gov. / Flickr / CC.

Olje- og energidepartementet utlyser et område i Nordsjøen for søknader knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

Utlysningen skjer i henhold til lagringsforskriften, på bakgrunn av interesse fra industrien, melder departementet.

– Denne utlysningen vil ytterligere styrke utviklingen av et viktig klimatiltak og bidra til å bygge opp under en ny, kommersiell næring på norsk sokkel. Interessen for lagring av CO2 på norsk sokkel er stor, noe som denne nye utlysningen viser. Vi ønsker å videreutvikle de lønnsomme mulighetene på sokkelen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

OED opplyser at de har fått henvendelse fra en kommersiell aktør som ønsker å få tildelt et konkret område for lagring av CO2, og det er på denne bakgrunn området blir lyst ut.

Individuelle søknader

Utlysning og eventuell tildeling av areal for en lagringstillatelse skjer etter individuell søknad. Prosessen settes i gang ved at aktører som ønsker en tillatelse etter lagringsforskriften søker når de selv mener det foreligger et tilstrekkelig godt grunnlag.

Søknadsfristen er satt til 1. juni 2022 klokken 12:00.

Det er fram til nå tildelt tre lagringstillatelser på norsk sokkel. Tillatelse EL 001 ble tildelt Northern Lights i 2019 og det er gitt tilbud om ytterligere to tillatelser 5. april 2022.

Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse, skriver OED.

- Annonse -
Vil du annonsere her?