CO2-fangst kan bli skrinlagt

– Vi har konstruktiv dialog med Norcem, og jeg håper vi i fellesskap kan finne fram til en god løsning, sier statsråd Aasland. Foto: Vetle Houg, Wikimedia Commons / Stortinget / Flickr.

Norcems planer om CO2-fangst i Brevik ligger an til å sprekke med 850 millioner.

Nå er det duket for forhandlinger om regningen.

– Vi skal snakke med myndighetene etter påske, sier Per Brevik til NTB.

Han er ansvarlig for myndighetskontakt og tillatelser i prosjektet for CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Den store kostnadssprekken i prosjektet ble først gjort kjent da Støre-regjeringens tillegg til statsbudsjettet for 2022 ble lagt fram i november i fjor. Investeringskostnaden ble da beregnet til 4,1 milliarder kroner, opp 912 millioner kroner sammenlignet med de opprinnelige estimatene fra 2020.

I etterkant er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Der beregnes kostnadssprekken til 850 millioner kroner.

Kan bli skrinlagt

energimeldingen som ble lagt fram i forrige uke, understrekes det at staten og Norcem har forpliktet seg til å søke en omforent løsning for finansieringen av prosjektet.

Men:

«Med mindre partene blir enige om å fortsette, eller den ene av partene tar på seg å finansiere ferdigstillingen alene, vil prosjektet bli skrinlagt, og hver av partene tar sine kostnader.»

En likelydende advarsel ble også uttrykt i budsjettillegget i fjor høst.

Det planlagte anlegget i Brevik er en del av prestisjeprosjektet Langskip, som går ut på å fange CO2 fra industrianlegg i Norge og lagre den permanent under havbunnen på norsk sokkel.

Langskip har en total prislapp på over 25 milliarder kroner.

Ordknapp statsråd

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil ikke gå i detalj om forhandlingene som nå er i vente om hvordan regningen skal deles mellom Norcem og staten.

– Vi har konstruktiv dialog med Norcem, og jeg håper vi i fellesskap kan finne fram til en god løsning, sier statsråden i en skriftlig kommentar til NTB.

– Det er imidlertid for tidlig å si noe om utfallet av disse diskusjonene.

Brevik forteller at Norcem så langt kun har hatt forberedende samtaler med departementet om saken. Han uttrykker samtidig forståelse for at prosessene i regjeringen har tatt tid, først på grunn av den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet og deretter blant annet på grunn av krigen i Ukraina.

– Men prosjektet pågår for fullt, forsikrer Brevik.

Hvis anlegget blir bygget ut, vil det kunne fange rundt 400.000 tonn CO2 i året. Norcems mål har vært oppstart i september 2024.

SV bekymret

SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken varsler at han vil ta opp saken i Stortinget i forbindelse med den kommende behandlingen av energimeldingen.

– Vi vil oppfordre Stortinget til å sende et tydelig signal til regjeringen om at prosjektet skal gjennomføres, sier Haltbrekken til NTB.

Han understreker at kostnadene må holdes under streng kontroll, og at det er naturlig at regjeringen ser på hvordan det kan finansieres også ut over statlige bidrag.

Men når regjeringen åpner for å skrinlegge hele prosjektet, er det bekymringsfullt, mener SV-politikeren.

– Vi er helt avhengige av å gjennomføre dette prosjektet for å nå klimamålene våre, sier han.

Savner forpliktelser

Bellona-sjef Frederic Hauge sier han hadde ønsket seg klarere utsagn fra regjeringen, både om Norcem og om CO2-fangstplanene ved Fortums avfallsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

– Men samtidig så er det ikke noe dramatikk i dette, slik jeg ser det.

Hauge mener det er vanskelig å forestille seg at Norge skal kunne nå klimamålet for 2030 uten at Norcem og Fortum realiseres. Samtidig har flere kunder fra andre europeiske land vist stor interesse for Langskip, påpeker han.

– Sånn sett er prosjektet styrket, fastholder Hauge.

(©NTB)

- Annonse -
Vil du annonsere her?