MDG-lederen velsigner norsk gass til Europa

Vi skal selge det vi kan nå, sier MDGs partileder Une Bastholm om den norske gasseksporten til EU.

I åpningstalen til MDGs landsmøte fredag kom partilederen med toner om gassproduksjonen fra norsk sokkel som det nok var uvant for delegatene å høre fra hennes munn.

– På kort sikt så er målet selvfølgelig for Europa å gjøre seg uavhengig av fossil energi fra Russlands raskest mulig. Og også vi i Miljøpartiet De Grønne mener at det er riktig at vi i Norge skal selge gassen nå til Europa, sa hun.

På landsmøtet skal delegatene også ta stilling til et resolusjonsforslag der det heter at MDG vil jobbe for:

* at Europa når målet sitt om å redusere forbruket av russisk gass med 2/3 i løpet av 2022

* at Norge skal være en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa de nærmeste årene

Vil fortsatt fase ut

Bastholm mener gasseksporten er nødvendig i den situasjonen Europa står i etter at Russlands president Vladimir Putin invaderte Ukraina.

Hun er likevel tydelig på at MDG fortsatt står for en full utfasing av norsk olje- og gassproduksjon innen 2035. Gassen som Norge selger til EU, må derfor komme fra felt som allerede er i produksjon, fastslår hun.

– Det er et annet spørsmål hva vi gjør med de olje- og gassreservene som ennå ikke er utbygd, sier Bastholm til NTB.

– Så dette betyr ikke at vi skal lete etter mer olje og gass og investere i nye felt som skal komme i drift om ti–femten år. Vi er fortsatt veldig tydelige på at leting etter ny olje og gass er noe Norge må slutte med.

Stort behov

Men EUs gassbehov er stort. Før krigen i Ukraina kom godt over 40 prosent av gassen som EU importerte, fra Russland. Norsk gass dekket til sammenligning en andel på 23,6 prosent i 2021.

Bastholm vedgår at EU kommer til å få et varig behov for erstatninger når den russiske importen nå skal fases raskt ut. Men hun vil ikke være med på at Norge av den grunn bør lete etter mer olje og gass.

– Europa har et varig behov for energi. Men de driver også med en rask omstilling til fornybar. Den har akselerert nå med Putins krig. Det er utrolig viktig at Norge følger med i timen her og ikke tenker at det er gass vi skal love til Europa i årene framover. Det er fornybar kraft, sier hun.

– Noe av det viktigste som skjer i EU nå, er de veldig tydelige planene om å erstatte fossil energi og spare energi.

I landsmøtetalen beskyldte hun regjeringen for å svømme i ring som fisken Dory i «Oppdrag Nemo».

– De glemmer hva som er målet i politikken. For her i Norge virker det som om olja er svaret på alt, nesten uansett hva du spør om.

Står ved oljeultimatum

I valgkampen gjorde MDG letestans til et absolutt krav for å støtte en regjering.

Da partiet evaluerte valgkampen i etterkant, var konklusjonen at oljeultimatumet skygget for resten av miljøpolitikken og svekket MDGs troverdighet i andre saker. MDG endte på 3,9 prosent i valget og var bare 1.700 stemmer fra sperregrensa.

Bastholm mener likevel ikke at oljeultimatumet var et feiltrinn.

– Nei, det var det ikke. Men vi ser at det ultimatumet gjorde at vi snakket veldig mye om olje, og det ble veldig sentralt i spørsmålet om samarbeid med andre partier. Det betyr at vi var med på å bidra til at olje- og klimadebatten ble viktig i valgkampen i Norge. Det er jeg veldig stolt av. Men det gjorde også at vi fikk forsterket et inntrykk av at vi var smale, sier Bastholm.

– Det kan godt hende vi kommer til å ha det som hovedkrav neste gang også. Men vi må ta inn over oss hva det krever av valgkampen vår ellers.

– Kommer vi til å se et MDG som toner ned oljesaken framover?

– Nei. Vi kommer til å fortsette å være like tydelige.

(©NTB)


- Annonse -