Ill.foto: Pixabay.

Stockholm Environment Institute (SEI), kom med en ny rapport denne uka.

Sammenfall av krig i Europa, en forverret sultkrise, en pågående pandemi, skyhøy ulikhet og uforminsket global oppvarming har presset verden til et kokepunkt som truer milliarder av liv og livsvilkår over hele verden.

Den presserende advarselen ble gitt onsdag av forskningsdirektøren ved Stockholm Environment Institute (SEI), som sammen med Rådet for energi, miljø og vann (CEEW) publiserte en ny, detaljert rapport. Rapporten kartlegger menneskehetens vanskelige – men med tilstrekkelig politisk vilje, oppnåelige – vei bort fra nødsituasjoner vi er oppe i, og mot en rettferdig og levelig fremtid.

«Når vi ser på de vitenskapelige bevisene, lever vi midt i sammenflettede kriser – planetariske og menneskelige,» heter det i rapporten. «Bevisene viser hvor mye vårt menneskelige velbefinnende er avhengig av systemer på jorda som vi endrer. De naturlige systemene som støtter livet på jorda har blitt forstyrret , og de menneskelige systemene er fortsatt hemmet av ulikheter.»

Rapporten, som ble lansert i forkant av FNs generalforsamlings Stockholm+50-møte neste måned, argumenterer for at «vi mangler ikke politikk og ambisjoner, snarere handlinger.»

«Siden 1972 har bare rundt en tiendedel av de hundrevis av globale miljø- og bærekraftige utviklingsmål som landene er enige om, blitt oppnådd eller sett betydelige fremskritt i – men det er ikke nok,» heter det i den nye rapporten. «Kunnskapen og midlene for å løse problemene våre er kjente og tilgjengelige, men implementering mangler.»

SEI og CEEW erklærer at «politiske beslutninger som tas i dag vil påvirke globale klima- og økosystemer i de neste 10 000 årene.»

SEI og CEEW oppfordrer verdens ledere til å:

  • «Anerkjenne urfolks lokalkunnskap og naturens rettigheter» og «menneskeretten til et rent, trygt og bærekraftig miljø»
  • Redusere nasjonenes karbonfotavtrykk, en melding rettet spesifikt mot de velstående landene som er mest ansvarlige for klimagassutslippene
  • Bruke mer enn bare bruttonasjonalproduktet som «den primære beregningen og ta i bruk indikatorer som hjelper til med å måle fremgang mot visjonen om bærekraftig utvikling
  • Omdirigér offentlig finansiering bort fra fossilt brensel og mot «alternative teknologier eller forretningsmodeller, som til slutt flytter den globale økonomien og samfunnet over til en bærekraftig vei.»

«Med mennesker som har endret 75% av planetens landoverflate, påvirket 66% av havområdet og direkte eller indirekte ødelagt 85% av våtmarkene,» heter det i rapporten, «peker vitenskapen på behovet for å omdefinere forholdet mellom mennesker og natur, sikre velstand som varer for alle, og investere mer aktivt og målrettet i en bedre fremtid.»

Nina Weitz, en forsker ved SEI, uttalte onsdag at til tross for økende bevis for at klimakrisen og dens globale virkninger øker, «gir meg håp at beslutningstakere har gode muligheter til å ta grep, og at det er et økende momentum for endring.»

– Vi ser hvordan det gjenspeiles i opinionen at det haster, og at det er vilje til å endre livsstil. Vi ser hvordan ungdom over hele verden krever og utøver mer handlefrihet for å bekjempe klimaendringer, miljøforringelse og ulikhet, og at teknologisk utvikling og opptak skjer raskere enn forventet, sa Weitz.


Denne artikkelen ble først publisert av Common Dreams, og er republisert under CC-lisens.

- Annonse -
Vil du annonsere her?