Det er mye man kan gjøre av grønne handlinger på #GRØNNSUPERDAG. Foto: FEE Norway.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Nærmere 1000 norske skoler og barnehager har tatt en miljøsertifisering via FEE Norway.

Miljøstiftelsen FEE Norway drar kanskje ikke de store overskriftene i avisene til daglig, og det er gjerne WWF, Greenpeace eller Naturvernforbundet som havner i dax18-studio når miljøsaker debatteres.

Men denne organisasjonen – med kontor i Kristiansand – gjør en viktig jobb rettet mot de som kanskje er de aller viktigste personene i miljø- og klimasammenheng – nemlig barn og unge som blir de nye voksne som skal styre samfunnet i de neste avgjørende tiårene.

FEE eier og drifter fire internasjonale miljøsertifiseringsprogrammer i Norge. Gjennom arbeidet med Grønt Flagg, Blått Flagg og Green Key, samt den nasjonale ordningen Miljøgodkjent arrangement, jobber organisasjonen for å fremme utdanning for bærekraftig utvikling.

FEE står også bak Young Reporters for the Environment (YRE). Dette programmet skal gi barn og unge i aldersgruppen 11 til 25 år en plattform for gransking av miljøsaker gjennom gravejournalistikk, fotodokumentasjon og videojournalistikk. Foreløpig er ikke YRE del av det norske FEE-tilbudet.

Annonse:

Mange kommuner vedtar sertifisering gjennom FEE

Prosjektleder i Grønt Flagg, Linda Cecilie Dale (bildet), forteller til Naturpress at det er flere viktige elementer i sertifiseringen Grønt Flagg.

– Det er litt avhengig av om du spør barnehager eller skoler. Men noe av det vi ofte hører fra begge er at gjennom Grønt Flagg blir arbeidet med miljø og klima satt i et system. De får et verktøy som gir dem en retning og en plan og som sikrer kontinuitet i arbeidet. Det er også en fin måte å engasjere barn og elever i arbeidet, da mange av kriteriene legger opp til at barn og unge skal gjøre aktive og praktiske handlinger- samt at de er en viktig del av selve sertifiseringsprosessen. For skoler så legger vi vekt på at miljørådet skal bestå av elever ( minimum 50 %). Samt at både i barnehagen og på skolen så er det barn og unge som skal gjøre en miljøgjennomgang for sin enhet.

Prosjektleder i FEE Norway, Linda C. dale. Foto: FEE.

Mange norske kommuner har vedtak om at deres skoler og barnehager skal sertifiseres gjennom Grønt Flagg.

– Vi har fått nye kommuner i det siste, men vi ser at det har tatt litt tid å komme i gang på grunn av koronapandemien. Vi har i underkant av 1000 sertifiserte skoler og barnehager, sier Dale.

Det koster 2050 kr pr år å sertifisere seg med Grønt Flagg. Dette dekker søknadsbehandling, oppfølging i søknadsprosessen, og er også som en medlemsavgift å regne. Skoler og barnehager som er i ordningen mottar regelmessig nyhetsbrev med aktiviteter og kampanjer. Det inkluderer også flagg og diplom ved sertifisering.

– Vi må snakke om muligheter og løsninger

Klimatruslene kan virke skremmende på barn og unge, som med oss alle. Linda Cecilie Dale legger ikke skjul på at det er et vanskelig tema, men hun mener det er viktig å bringe det opp i lyset. Så hvordan unngår man at de unge blir redde og mister livsmot?

– Vi mener at vi må lytte til barna, involvere dem og snakke om det som skjer fordi de får med seg mye informasjon om klimaendringer. Vi må snakke om hva vi kan gjøre av konkrete tiltak i vårt nærmiljø, slik at man kjenner på en mestring og ser løsninger fremfor å bli handlingslammet og miste håpet. Dette er noe Redd Barna også anbefaler – å snakke om muligheter og løsninger, gjøre noe lokalt sammen og lytt og involvere barna. 

Vi håper at Grønnsuperdag vil bidra til at flere ser hvor enkelt, morsomt og sosialt det kan være å gjennomføre aktiviteter og tiltak for miljø og klima

Linda C. Dale

Hun viser til boken «Action Takk!» (2020) av Astrid T Sinnes. Der går det fram at ungdommer har liten forståelse for hvordan de selv kan påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning.

– I samme bok vises det til svensk forskning som sier at ‘dersom unge mennesker skal unngå handlingslammelse på grunn av den kognitive konflikten som oppstår mellom det de vet de bør gjøre, og det de faktisk gjør, er det avgjørende å hjelpe dem med å finne frem til måter de kan bidra til endring på’, forklarer Dale.

Grønn superdag

– Nå står Grønnsuperdag snart for døra! Hva håper du skal komme ut av den dagen?

– Vi håper at Grønnsuperdag vil bidra til at flere ser hvor enkelt, morsomt og sosialt det kan være å gjennomføre aktiviteter og tiltak for miljø og klima. Og at dette inspirerer og motiverer til å fortsette å gjøre viktige og gode handlinger.

– Hva får en skole eller barnehage fra FEE Norway når de har meldt seg på?

– De får tilgang til kommunikasjonsmateriell som gjør det enkelt å informere og involvere foreldrene, lærere og nærmiljø. De får en idèbank som har mange idèer til handlinger en kan gjøre for ulike alderstrinn. Vi har jo med mange gode samarbeidspartnere som FN-sambandet, Miljøagentene, La Humla Suse, Hold Norge Rent, Naturvernforbundet, Gleding.no og Grønn Barneby i Trondheim.

I FEE Norway er det 3 heltidsansatte og virksomheten er finansiert gjennom årsavgifter i sertifiseringsordningene som organisasjonen drifter. I tillegg vanker det prosjektmidler fra stiftelser og næringsliv.

– Hvordan kan man støtte FEE Norway?

– Gjennom å spre det gode budskapet om Grønt Flagg, Green Key, Miljøgodkjent arrangement og Blått Flagg, sier Linda Cecilie Dale.

FEE Global ble etablert i 1981 og er i dag verdens største organisasjon for opplæring innen miljøfeltet, ifølge egne nettsider. FEE står for Foundation for Environmental Education, og har pr i dag 100 medlemsorganisasjoner i 81 land. I 2020 utviklet FEE en 10-punkts strategi knyttet til at organisasjonen erklærte klimakrise.


- Annonse -