NINA-forsker Håkon Stokland inn i FNs naturpanel

NINA-forsker Håkon Stokland går inn i FNs naturpanel. Foto: NINA.
- Annonse -

NINA-forsker Håkon Stokland blir en av hovedforfatterne i Naturpanelets utredning om de gjennomgripende samfunnsendringene som er nødvendige for å løse naturkrisa.

– Vi må se på hvordan vi organiserer samfunnet vårt. Det er der vi må begynne å tenke endringer, sier NINA-forsker Håkon Stokland, i en post på NINAs nettsider.

Utredningsarbeidet skal gå over tre år.

NINA trekker fram at gjennomgripende endringer er en nødvendig nøkkel for å løse de to sammenvevde krisene vi står i; naturkrisen og klimakrisen, og at dette trolig blir et sentralt tema i arbeidet med den nye naturavtalen som verdens miljøministre skal bli enige om.

– Det dreier seg om grunnleggende endringer i organiseringen av samfunnet og det større systemet, slik at naturen kan bli vektlagt på en helt annen måte enn i dag. For eksempel må vi se på hvorfor politiske prosesser og beslutninger i dag ofte ikke evner å ta hensyn til stemmene som verdsetter natur, og hvordan sektorer som i dag jobber mot separate mål kan bli mer samkjørte, sier Håkon Stokland.

Annonse

Stokland er også med på Naturpanelets utredning om bærekraftig bruk av ville arter, og han leder ei gruppe som heter SHH Network (Social Sciences and Humanities Network), som ble etablert av Naturpanel-sekretariatet i 2020, opplyser NINA.

FNs naturpanel går også under forkortelsen IPBES.


- Annonse -