Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: NINA

I 31 prosent av bestandene er det funnet store genetiske endringer.
Det vil kun være mulig å gi tillatelse til bygging i myr hvis tiltaket er helt nødvendig av hensyn til vesentlige samfunnsinteresser, ifølge forslaget.
Dyreplankton holder algemengden nede, og er viktig mat for fisk og andre dyr i innsjøene.
– Ditt kommunestyre kan prioritere naturen, men gjør de det? spør Christan Steel i Sabima, før valget.
Å la myra, tareskogen, bakevja eller skogen være i fred, er den beste klimaløsningen, påpeker NINA.
Skal utrede gjennomgripende endringer som er nødvendige for å løse naturkrisa.
Fjellreven i Norge har vært kritisk truet og ville trolig vært utryddet i Norge uten tiltakene som har blitt gjort de siste 15 årene.
Ulv i flokk. Foto av Unsplash.
– I Europa og Nord-Amerika fant vi bevis for 12 ulveangrep i perioden, hvor to i Nord-Amerika endte med dødelig utfall, forteller forsker.
KRONIKK: "Mye er uavklart ved inngangen til restaureringstiåret (2021–2030). Hvilken natur skal restaureres, til hvilken pris, og hvem skal betale?"
Store genetiske endringer på villaksen er påvist i et økende antall lakseelver. Namsen, et av de største laksevassdragene, er nå rammet.