Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: naturkrisen

"Utviklingen med tap av natur skaper samfunnsrisiko, inkludert for økonomiske beslutninger i offentlig og privat sektor". (Naturrisikoutvalget)
Midlene går blant annet til å bekjempe plastforsøpling og støtte WWFs arbeid for bevaring av truede arter.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
De voldsomme skogbrannene i Australia i 2019 og 2020 er kalt en «økologisk bombe».

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Bruk av ville arter til mat, materialer, energi og annet har økt. For en rekke arter er ikke bruken bærekraftig.
Skal utrede gjennomgripende endringer som er nødvendige for å løse naturkrisa.
Rapport forteller om stort gap mellom eksisterende naturforpliktelser og utkastet til global naturavtale.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
WWF mener vi nå har det de kaller en "eco-awakening", og at årsaken er at vi får stadig mer kunnskap om hvor dramatisk krisen er i ferd med å bli.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Det er et faktum - vi står på kanten av stupet, og vi er i ferd med å ta et langt skritt fremover, sier Hylland Eriksen.
Den symbolske handlingen skal markere at verden står sammen mot klimaendringene og tapet av natur.
– Vi etterlyser en forvaltning som gjør kommunene i stand til å ta gode valg, sier prosjektleder i Sabima, Fredrik Vikse.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.