Utvidet samarbeid mellom Bellona og NMBU

Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) og miljøstiftelsen Bellona skal sammen arbeide for å styrke norsk bioøkonomi.

– NMBU er en spennende samarbeidspartner for Bellona. Bioteknologi og bioøkonomi vil være blant våre viktigste virkemidler når vi skal løse sentrale samfunnsutfordringer knyttet til klima, miljø og fremtidsrettet næringsutvikling. NMBU har en unik faglig syntese og kunnskap knyttet til denne tematikken, sier leder for Bellonas Bio-program, Joakim Hauge, i et innlegg på Bellonas nettsider.

NMBU og Bellona har fra før samarbeidet på ulike felter, blant annet på bærekraftig fôr til fremtidens mat.

Bærekraft, bioøkonomi og økosystemtjenester er sentrale begreper i den nye avtalen. De to partene skal sammen se på hvordan de kan gjennomføre nye, felles prosjekter knyttet til dette .

– Bellona har høy kompetanse og er ikke redde for å tenke utenfor boksen i store spørsmål. Bellona er en utmerket partner for NMBU inn mot forskning, innovasjon, utdanning, men også når det gjelder økt bærekraft i driften av våre bygninger og uteområder, sier Finn Arne Weltzien, prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU, i Bellonas post.


- Annonse -
Vil du annonsere her?