Luftforurensing av dette slaget har det blitt mye mindre av de siste 20 årene. Bildet er fra den kinesiske byen Chongqing, tatt i 2021. Foto: Lin Leyu, Unsplash.

De siste 20 årene har utslippene av forurensende partikler i luften gått ned i store deler av verden.

En veldig god nyhet, selvsagt, for miljø og helse. Men utviklingen har en utilsiktet virkning som dessverre går den andre veien, viser ny forskning som nylig er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Atmospheric Chemistry and Physics.

Grunnen er at de små partiklene fra luftforurensingen bidrar til å bremse oppvarmingen av kloden. Denne koblingen har også vært sett tidligere, men forskere fra flere europeiske land har nå påvist en tydelig sammenheng mellom luftforurensning og den globale oppvarmingen, med utgangspunkt i satellittdata.

Tydelig effekt

Luftforurensingen er kraftig redusert i Europa og Nord-Amerika siden 2000, og i Øst-Asia det siste tiåret, og dette leses av på temperaturutviklingen.

Konklusjonen er tydelig, opplyser Meteorologisk Institutt.

– Oppvarmingen som følge av skadelige klimagassutslipp har økt i takt med nedgangen i utslipp av aerosoler. Det er fordi slike partikler har en kjølende effekt, forklarer klimaforsker Michael Schulz, som er en av forfatterne av studien. Han er ansatt ved Meteorologisk institutt.

Forskerne har nå funnet at reduksjonen i luftforurensning har bidratt til å øke den varmende effekten av klimagassutslipp med opp til 50 prosent de siste 20 årene, ifølge MI.

Løsningen er raskere utslippskutt

For å se på hvordan luftforurensingen har utviklet seg over tid, trengs observasjoner over flere tiår. Før år 2000 manglet forskerne gode nok satellittdata.

– Dette er første gangen vi har sett og målt effekten av nedgangen i luftforurensing fra verdensrommet, sier Schulz, som slett ikke foreslår å slippe ut mer aerosoler, som en løsning.

– Dette viser at det haster desto mer å begrense skadelige drivhusgassutslipp, sier klimaforskeren.


- Annonse -
Vil du annonsere her?