Michael Curtis, daglig leder i Loopfront. Foto: Loopfront.

Ufattelige 300 milliarder euro. Det er verdien på materialer som kastes bare i EU hvert år, av byggebransjen.

I Norge kastes det også mye. Beregninger viser at bygg- og anleggsbransjen her i landet kaster to millioner tonn materialavfall årlig.

– Det må bi slutt på at alt havner i søpla. Vi må endre dagens praksis hvor nesten alt av brukte byggematerialer havner i søppelcontaineren. I stedet for å kaste og kjøpe nytt, må vi gjenbruke mer. Da sparer vi både klimautslipp og penger, sier daglig leder i Loopfront, Michael Anthony Curtis.

Klimafotavtrykket er voldsomt stort. Ifølge Zero står bygg for nesten 40 prosent av klimagassutslippene i verden. 

Loopfront er en startup som holder til i Trondheim. Konseptet for Loopfront er å tilby en teknologiplattform som også skal være et hurtigvirkende kartleggingsverktøy for materialer. Den digitale løsningen er designet for at alle ledd i en verdikjede skal kunne omgjøre avfall til ressurser. Firmaet lover at alle som på en eller annen måte jobber i bransjen eller med byggematerialer skal kunne bruke denne plattformen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Byggebransjen representerer store klimagassutslipp, og deler av det kommer av manglende gjenbruk av materialer. Illustrasjonsfoto: Fremtind.

Utvikler egen ny pilot sammen

Nå har forsikringsselskapet Fremtind inngått et samarbeid med Loopfront for at de i fellesskap skal utvikle en egen pilot for å øke gjenbruken av byggematerialer. Første mål er gjenbruk av 25 prosent av alle materialer som kan brukes på nytt.

– Vi registrerer mange boligskader som krever gjenoppbygging, og kaster hundrevis av tonn med byggematerialer i forbindelse med skadeoppgjør hvert år. Som innkjøper av entreprenør- og håndverkstjenester, har vi mulighet til å øke gjenbruken av brukte byggematerialer, sier Benjamin Raugland i Fremtind.

Fremtind opplyser at de får innmeldt nær 36 000 skadesaker på boliger og bygg hvert år. I snitt vil over 7000 av disse ende med at boliger må repareres eller bygges opp helt på ny, viser Fremtinds tall.

– Samtidig har både pandemi, krig og utfordringer i skipstrafikken svekket tilgangen på materialer betydelig. Dette fremskynder en allerede nødvendig og ønsket omstilling. Entreprenørene og håndverkerne vi har avtale med kommer til å hilse dette velkommen, sier Raugland.

Mye penger å spare

For Loopfront handler dette om data, ifølge Michael Anthony Curtis.

– Det må være lett for alle aktører som jobber med byggematerialer å legge inn informasjon om materialer, bestille brukte materialer, og ha oversikt over bruk, kostnader og utslipp i plattformen, sier Curtis.

Loopfront har tidligere blant annet jobbet med Asker kommune og Trondheim kommune, og forteller om gode resultater. Asker kommune har spart 20 millioner kroner på kommunale bygningsprosjekter gjennom å benytte brukt byggemateriale, opplyser selskapet.


- Annonse -
Vil du annonsere her?