Ill.foto: Naturvernforbundet.

Sivilombudet har konkludert med at kommunal- og distriktsdepartementet gjorde feil da de i fjor godkjente økt oppdrettsvirksomhet i to kommuner.

Departementet har ikke tatt tilstrekkelig miljøhensyn, og bes vurdere kommuneplanene på nytt.

Det var Naturvernforbundet som klagde departementets godkjenninger inn for Sivilombudet og fikk medhold i sakene i henholdsvis Alver i Vestland fylke og Brønnøy kommune i Nordland. Da hadde først Statsforvalteren kommet med innsigelser. Innsigelsene gjaldt miljøvirkningene av økt oppdrettsvirksomhet, især med hensyn til villaks- og sjøørretbestandene i fjordområdene.

Konsekvensutredningene hadde store hull, påpeker Naturvernforbundet.

– Vossovassdraget, Herdlafjorden, Radfjorden, Mangerfjorden, Lomselva, Tosenfjorden og Velfjorden får dermed nå konkret en ny sjanse. Vi ser at en del kommuner nå setter foten ned for videre vekst i arealbruk for oppdrett. Og Sivilombudet gir her viktige føringer for å styrke natur og miljøvurderingene, sier Naturvernforbundets marinbiolog Per-Erik Schulze.

– Vil få betydning for andre saker

Sivilombudet har undersøkt om konsekvensutredning og vurdering av miljøvirkninger må gjøres før en kommune åpner et område for oppdrett i kommuneplan, eller om det er tilstrekkelig å gjøre det etter at planen er vedtatt, når de enkelte søknadene om oppdrett skal behandles. Sivilombudet skriver at de har undersøkt om vurderingene som er gjort tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven, konsekvensutredningsforskriften og naturmangfoldloven.

– Vi tar ikke stilling for eller mot oppdrett i Alver og Brønnøy. Sivilombudets rolle er å vurdere om prosessen har vært riktig. Det er opp til Kommunal- og distriktsdepartementet å gjøre avveiningen mellom næringsinteresser og naturmangfold. Da må departementet ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, og det må fremgå at de har gjort en konkret vurdering av hvordan økt oppdrett vil kunne påvirke naturmangfoldet i fjordene, sier sivilombud Hanne Harlem.

– Dette er fantastisk gode nyheter for alle som kjemper for fjordmiljøet sitt, og en viktig naturvernseier, sier Randi Storhaug, nestleder i Naturvernforbundet.

Sivilombudets avgjørelser i disse to sakene vil få betydning i liknende saker, fastslår Naturvernforbundet. Hovedprinsippet for alle nye oppdrettstillatelser i Norge er at arealbruken først skal avklares i kommunenes arealplaner, skriver organisasjonen.


- Annonse -
Vil du annonsere her?