Bildet er fra flommen som orkanen Sandy skapte i 2012. Foto: The National Guard Maryland / the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Den amerikanske delstaten New Jersey saksøkte tirsdag i forrige uke fem olje- og gasselskaper og en ledende lobbygruppe for fossilt brensel, for bevisst å ha løyet for publikum om eksistensen av klimaendringer, og rollen som produktene deres spiller i å forverre menneskeskapt global oppvarming.

Søksmålet – anlagt i New Jersey Superior Court i Mercer County – retter seg mot ExxonMobil Corporation, Shell Oil Company, Chevron Corporation, BP, ConocoPhillips og American Petroleum Institute (API).

Saksøkerne – ved statsadvokat Matthew Platkin, New Jersey Division of Consumer Affairs og Department of Environmental Protection – hevder at «de saksøkte har visst i flere tiår at bruk av fossilt brensel er en viktig årsak til klimaendringer, men i stedet for å advare offentligheten eller staten om faren, lanserte de PR-kampanjer for å så tvil om eksistensen, årsakene og virkningene av klimaendringer, med mål om å forvirre publikum, forsinke overgangen til en lavkarbonøkonomi- og fremtid, øke sin egen fortjeneste, og ytterligere forsterking av avhengigheten av produktene deres.»

API anklages også «for å spille en nøkkelrolle i å orkestrere og implementere klimafornektelseskampanjer på vegne av og under oppsyn av» de fem oljegigantene.

Klimaforkjempere ønsker søksmålet velkommen. Richard Wiles, president for Center for Climate Integrity, sa i en uttalelse at «etter å ha løyet i flere tiår om deres rolle i å fremme klimakrisen, fortjener disse olje- og gassselskapene å bli holdt ansvarlige for skadene de har forårsaket overfor lokalsamfunn i hele landet.»

Oljeselskaper, deriblant ExxonMobil, Shell og Total, har visst så langt tilbake som tidlig på 1970-tallet at forbrenning av fossilt brensel slipper ut klimagasser som forårsaker global oppvarming.

Fra statadvokatens kontor heter det:

Staten søker å holde de anklagede ansvarlige for systematisk å skjule og benekte deres kunnskap om at forbruk av fossilt brensel kan ha en katastrofal innvirkning på klimaet, og forårsake de ødeleggende konsekvensene av overforbruk av fossilt brensel: den betydelige havnivåstigningen, flom og ekstremvær som har rammet New Jerseys innbyggere og bedrifter, og krever at staten og dens innbyggere skal bære de enorme kostnadene ved å gjenoppbygge, styrke New Jerseys robusthet mot hardt vær og gjøre den nødvendige overgangen bort fra avhengighet av fossilt brensel til en mer bærekraftig fremtid for ren energi.

Demokraten Matthew Platkin uttaler at de tiltalte «gikk langt for å skjule sannheten og villede folket i New Jersey og verden»:

«Kort sagt – disse selskapene setter fortjeneste foran vår sikkerhet. Det er på tide at fakta blir luftet i en domstol i New Jersey, og at gjerningsmennene til desinformasjonskampanjen betaler for skadene de har forårsaket.»

New Jersey-kommissær for miljøvern Shawn M. LaTourette sa at «New Jersey er ground zero for noen av de verste konsekvensene av klimaendringene.»

«Våre lokalsamfunn og miljø må stadig reparere seg etter ekstrem varme, rasende stormer og ødeleggende flom,» bemerket han. «Disse forholdene vil dessverre bare forverres i tiårene fremover, og vi må forberede oss på en rad av skadelige klimaendringer.»

«All this while we rush to ween ourselves off the very products these companies have long known would fuel our pain but deceived New Jerseyans about, because keeping us addicted was better for their bottom line,»

«Alt dette skjer mens vi prøver å unnslippe produktene som disse selskapene lenge har visst ville gi næring til vår smerte, – men samtidig ble folk i New Jersey ført bak lyset – fordi det var bedre for bunnlinjen deres å la oss bli avhengige av dem,» la LaTourette til. «Det var feil å villede oss, galt å undergrave klimavitenskapen; galt å sette profitt over mennesker og planeten vi deler. Det er på tide at New Jersey krever ansvarlighet.»

New Jersey slutter seg nå til en rekke stater og byer som har anlagt lignende søksmål mot fossilselskaper de siste årene. Det innbefatter Connecticut, Delaware, Massachusetts, Minnesota, Rhode Island, Vermont, Baltimore, Boulder, Oakland, San Francisco og Washington, D.C.

Tidspunktet for søksmålet sammenfaller omtrent med 10-årsjubileet for superstormen Sandy, som drepte 38 mennesker i New Jersey og forårsaket skader for rundt 30 milliarder dollar.

«Vi vil jobbe utrettelig for å sørge for at disse selskapene betaler hver eneste krone for skaden de har forårsaket,» uttalte Platkin. «Hvis du lyver for offentligheten for å verne om profitt, vil vi holde deg ansvarlig.»


Denne artikkelen ble først publisert av Common Dreams under CC-lisens.

- Annonse -