Naturvernforbundets nestleder Pernille Hansen og leder av IEA, Fatih Birol, deler syn på energiframtiden. Foto: Lise Helset Eide, Naturvernforbundet / Friends of Europe / Flickr / Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0).

Jordens tilstand og utsikter er ikke lyse. Men det internasjonale energibyrået og dets leder Fatih Birol ser litt annerledes på det, tross krisene som står i kø.

– Energimarkedene og styringen av dem har endret seg på grunn av Russlands invasjon av Ukraina, ikke bare nå, men for tiår framover. Selv med dagens kontekst er verdens energisystemer i endring, og det skjer dramatisk rett foran øynene våre. Responsen fra regjeringer rundt om i verden gir løfter om at dette kan bli et historisk og endelig vendepunkt som peker framover mot en renere, mer håndterlig og mer trygt energisystem, uttaler Birol.

IEAs årlige rapport World Energy Outlook er lansert denne uka. Og der slås det på nytt fast at verden må slutte å lete etter nye fossile energikilder. Heller ikke Russlands krig rettferdiggjør en bølge med ny olje- og gassinfrastruktur», heter det fra IEA.

– Det er essensielt at alle bringes ombord, særlig i en tid hvor geopolitiske sprekker ses tydelig på energi- og klimasektorene. Det betyr at flerdobling av innsatsen må til for å sikre at en bred koalisjon av land er spillere i en ny energiøkonomi. Reisen mot et sikrere og mer bærekraftig energisystem blir kanskje ikke en myk reise. Men dagens krise gjør det krystallklart hvorfor vi må fortsette å presse på, sier Fatih Birol.

– Betyr nei til Equinors Wisting-planer

Norges Naturvernforbund, ved nestleder Pernille Hansen, kommenterer den nye IEA-rapporten.

— IEA gjentar sitt krystallklare budskap fra i fjor om at det ikke er plass til ny olje og gass om vi skal unngå enda mer katastrofale klimaendringer. Det stemmer overens med en FN-rapport lansert i går, som viser at klimamålene verdens land har satt seg, styrer oss mot 2,5 graders oppvarming. Som vi nylig har sett i Pakistan, har vi påført kloden vår enorme klimaødeleggelser ved «bare» 1,2 graders oppvarming, sier Hansen.

Hun tar IEA-budskapet over til norsk oljevirksomhet – og Wisting.

— Skal regjeringen virkelig tillate nye oljefelt, mot IEAs og FNs faglige råd? Norge må gjennom en mye raskere rettferdig omstilling – og det betyr å si nei her og nå til Equinors planer om verdens nordligste oljefelt Wisting, sier Pernille Hansen.

Naturvernforbundet påpeker – som IEA – at nye felt ikke vil ha betydning for verdens pågående energikrise, ettersom det tar mange år før felt som godkjennes, produserer olje og gass.


- Annonse -
Vil du annonsere her?