Leder i Changemaker, Naja Amanda Lynge Møretrø. Foto: Changemaker.

I dag, søndag åpnet årets klimatoppmøte, COP27. I tolv dager skal det forhandles i Sharm el-Sheikh i Egypt.

COP27 holdes med en fersk, alvorlig klimarapport som bakteppe. Den viser at vi er på vei mot 2,6 graders oppvarming om vi fortsetter å følge dagens politikk, eller mer presist – at verdens land oppfyller de forpliktelsene de så langt har meldt inn. Changemaker Norge og leder i organisasjonen, Naja Amanda Lynge Møretrø, mener det er viktig at verdens ledere viser at de forstår hvor alvorlig og akutt klimakrisen er med en mer offensiv retning i klimapolitikken, ikke kun med ord på klimatoppmøtene.

Like før toppmøtet meldte Norge inn en høyere klimamålsetting, med 55 % kutt i klimagassutslippene innen 2030. Det fikk blandet mottakelse, noen mente det var på høy tid, men samtidig dukket det opp kritikk om at det er useriøst å «forsterke» klimamålene, som statsminister Jonas Gahr Støre omtalte det som, når det allikevel virker helt uoppnåelig å klare en slik målsetting.

Tap og skade er viktig

For første gang er begrepet «tap og skade» på den offisielle agendaen på klimatoppmøtet, og det mener Møretrø er av største viktighet. Hun mener tap og skade har vært et betent som tema i årevis. Møretrø er selv til stede på konferansen.

– Hvilke ordninger for finansiering av tap og skade skal på plass? Hvordan denne diskusjonen utspiller seg, er for mange land og store deler av det globale sivilsamfunnet det som definerer om denne klimakonferansen blir vellykket eller ikke, sier hun i en pressemelding.

Hun peker på at vi har hatt to store klimarelaterte ekstremhendelser i år, storflommen i Pakistan og den langvarige tørken i Afrika.

– Det minner oss på hvor alvorlige klimaendringene er for mennesker, og hvilken fremtid vi får dersom vi ikke handler. Nå må land møtes og bli enige om hvordan vi både kan kutte utslipp i et mye raskere tempo, og få på plass gode ordninger for ødeleggelsene som skjer på grunn av klimaendringene, sier Møretrø.

Rike land må bidra mer

Hun understreker hvor viktig det er at verdenssamfunnet planlegger for å håndtere ødeleggelsene som klimaendringene skaper.

– Det å ikke planlegge for noe vi vet skjer og vil skje i større grad i framtida, er utrolig lite fornuftig. Til nå har vi ikke fått til dette. Land som opplever klimaendringene i dag ber innstendig om gode ordninger for hjelp på bakken og mer penger til å bygge opp landene sine. Rike land med store historiske utslipp må bidra mye mer til gode løsninger, og bistå med mye mer finansiering – hvis ikke så har vi ikke sjans, slår Møretrø fast.

– Heldigvis virker det som at Norge og andre rike land begynner å forstå dette, og er villige til å gå mer aktivt inn i samtaler om tap og skade, som har vært et svært betent tema i årevis. Det er vi helt avhengig av at de gjør for at vi skal ha sjans til å lykkes. Derfor har jeg større forhåpninger for fremgang på dette feltet nå enn tidligere år, sier Møretrø.

– Klimatoppmøtene er kun nyttige så lenge politikerne drar hjem derfra og viser ekte handling. Den nye FN-rapporten viser bare hvor kritisk dette er, og minner oss på at politikerne gjør langt fra nok, selv om de påstår det selv. Derfor må vi fortsette å holde dem ansvarlige. De har vår fremtid i deres hender, sier Møretrø.

- Annonse -
Vil du annonsere her?