Motstanderne anslår at den britiske statskassen kan tape over 750 millioner pund i netto skatteinntekter i løpet av Rosebank-feltets levetid. Foto: Uplift UK

Brevet fra parlamentsmedlemmene føyer seg inn i rekken av økende motstand mot regjeringens støtte til nye utbygginger av fossilt brensel, og forrige ukes kunngjøring om regjeringens planer om å utstede 100 nye Nordsjølisenser. 

I brevet begrunner parlamentsmedlemmene fra alle de store partiene hvorfor Equinors oljefelt må stoppes. De hevder at det ville være «dypt uansvarlig» å gi grønt lys til et oljefelt som vil produsere over 200 millioner tonn CO2 om oljen brennes. Dette tilsvarer å drive 56 kullkraftverk i ett år eller mer enn de samlede årlige CO2-utslippene fra alle 28 lavinntektsland i verden.

Analyser viser at en godkjennelse av Rosebank også kan føre til at Storbritannias olje- og gassektor bryter utslippsgrensene som er avtalt mellom industrien og myndighetene i North Sea Transition Deal. Avtalen er utformet for å holde fossilindustrien i innenfor Storbritannias netto null-forpliktelser.

Caroline Lucas, parlamentsmedlem Greens. Foto: Parliament.uk

— Å godkjenne Rosebank midt i en klimakrise ville være moralsk uansvarlig. Hvis regjeringen nekter å blokkere dette enorme nye oljefeltet, vil den være medskyldig i klimakriminalitet, sier parlamentsmedlem Caroline Lucas, leder av Climate APPG, som står bak brevet. 

I brevet deler politikerne sine bekymringer for de enorme kostnadene for skattebetalerne, som skal sørge for over 90 % av kostnadene for Rosebanks utbygging. Hvis Equinors felt blir godkjent, kan selskapet motta over 3,75 milliarder pund i skattelettelser, mens det anslås at statskassen kan tape over 750 millioner pund i netto skatteinntekter i løpet av feltets levetid.

— Det er offentlige midler, ikke Equinor, Shell eller Siccar som betaler for å utvikle disse oljefeltene, sier tidligere energiminister for opposisjonspartiet Labour, Barry Gardiner.

Parlamentsmedlem Labour, Barry Gardiner. Foto: Parliament.uk

Han legger til at i en tid hvor oljeselskapene selv innrømmer at de har «svimlende fortjeneste», er det «økonomisk og moralsk feil» at dette skjer.

LES OGSÅ: FN frykter kald vinter for et Ukraina i energikrise

Brevet kommer etter at energiminister Grant Shapps og statsminister Rishi Sunak på nytt kunngjorde hundrevis av nye olje- og gasslisenser, et trekk som den tidligere konservative energiministeren Chris Skidmore, kalte «feil beslutning på feil tidspunkt»

— Nordsjøeressursene blir stadig mindre og reservene som er igjen er hovedsakelig olje for eksport. Å utvinne fossilt brensel fra felt som Rosebank vil ikke gi Storbritannia energisikkerhet eller lavere regninger. I stedet låser det arbeidere i en industri som sender dem og Storbritannia bakerst i kappløpet til en verden dominert av billig fornybar energi, sier Robbie MacPherson fra Uplift, som leder Climate APPG-sekretariatet og også hjalp til med å organisere brevet.

Climate APPG – All-Party Parliamentary Group on Climate Change – er en gruppe tverrpolitiske britiske parlamentarikere som jobber sammen for å takle klimaendringer og bygge et bedre Storbritannia.

LES OGSÅ: Har fått 120.000 underskrifter mot Equinor og Rosebank-feltet

Fakta: Dette er Rosebank

  • Rosebank-feltet ligger 130 kilometer øst for Shetland, og er det største uutviklede oljefeltet i Storbritannia. 
  • Equinor er operatør og eier 40 prosent av Rosebank-prosjektet. Feltet har et potensiale på 300 millioner fat olje, ifølge Equinor
  • Utslippene fra forbrenning av oljen og gassen i Rosebank vil være lik de totale, årlige CO₂-utslippene fra de 28 fattigste landene i verden.
  • Planlagt oppstart av brønnboring er først i 2025, og første levering av olje er ventet i 2026. Feltet har en forventet levetid på 25 år.
- Annonse -
Vil du annonsere her?