København har rapportert inn ekstremvarme som et problem. Foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett
Sør-Europa har møtt hetebølgene allerede, men også i byer i Norden merkes klimaendringene. Det ventes å bli verre.

På verdensbasis meldte 4 av 5 byer som deltok i en undersøkelse gjort av Carbon Disclosure Project (CDP) at de opplevde klimakriser i 2022. 76 % av de europeiske byene rapporterte at de ble rammet av hetebølger

1090 byer over hele verden deltok i undersøkelsen. De som rammes hardest av heten er eldre (88 % av byene melder dette), lav-inntekts husholdninger, barn og unge, samt marginaliserte deler av samfunnet.

Både hete og flom

I Europas byer er det ikke bare heten som rammer. For 2022 rapporterte 60 prosent av byene om styrtregn, og 76 prosent av dem opplevde flom. Nesten 2 av 3 byer venter at klimaekstremitetene vil bli verre i årene som kommer, viser undersøkelsen.

– Byene står i førstelinjen i klimakrisen, men likevel er de ofte overlatt til seg selv med å håndtere problemene som følger med, sier Mirjam Wolfrum i en melding. Hun er direktør i avsnittet for strategisk engasjement ved CDP.

Wolfrum peker på at det må penger inn dersom byene skal løse utfordringene.

– For å minske virkningene (av klimaforverringene, red.anm.) og få til overgangen til en lav-karbonisert, robust framtid, trenger byene umiddelbart nødvendig finanisering. Både nasjonale, regionale og lokale myndigheter må øke den samlede innsatsen for å finansiere og bygge den urbane infrastrukturen og grønne prosjekter som behøves for håndtere den stadig økende klimakrisen og ekstremværhendelsene, sier Wolfrum.

Ifølge CDP trenger byene i Europa ytterligere 17 mrd USD i grønne investeringer i årene framover.

København og Stockholm

Tallene som CDP viser til, og som altså er fra 2022, dokumenterer at ekstremvarme er det største klimaproblemet i byene i Sør-Europa. Blant dem er Barcelona, Aten, Lisboa og Napoli. Men Berlin og Warsawa rapporterte også om problemer med ekstremvarme det året, og det samme gjorde København og Stockholm.

For Oslo sin del har ikke CDP tall å komme med for dette året.

Varmerekorden i Oslo er på 35,0 grader, satt i juli 1901. Høyeste maksimumstemperatur i Norge i 2022, 33,6 °C, ble registrert 20. juli på Lysebotn i Rogaland.

Nettstedet Climate Central har beregnet i samarbeid med WMO at Oslos gjennomsnittlige dagsommertemperatur i 2100 vil ha økt til 24 grader mot om lag 19 grader i dag. Beregningen ble gjort i 2017, basert på utslippsframskrivningene den gangen.


 

- Annonse -