Kull må utfases veldig fort framover. Ill.foto: Pixabay.
Grepene som skulle vært tatt for tiår siden kommer nå i full rekyl. Ny rapport illustrerer tydelig hvordan vi er altfor sent ute med klimatiltak.

Dersom verden skal være i nærheten av å forhindre at den globale oppvarmingen overstiger 1,5 grader er det mange ting som skal klaffe. Eller mer presist, det er mange ting som skal gjennomføres, ikke bare målsettinger som prates om på konferanser.

Den nyeste rapporten til State of Action 2023 foreligger nå. Den er et samarbeidsprosjekt mellom flere parter, hvorav den ene springer ut av FN-initiativet UN Climate Change High-Level Champions, og ellers bidrar organisasjonene Bezos Earth Fund, World Resources Institute, Climate Action Tracker og ClimateWorks Foundation.

– Det blir stadig klarere og mer presserende at vi stiller inn kursen etter klimaet. Vi vet allerede hva som må gjøres, sektor for sektor, innen 2030. Verden har gjort noen framskritt – og i enkelte tilfeller eksponensielle framskritt – men generelt ligger vi bakpå, med flere trender som raskt går i gal retning.

Det sier Ani Dasgupta, øverste sjef for World Resources Institute, i pressemeldingen som følger den nye rapporten.

– Det vil kreve drastiske tiltak fra oss alle – myndigheter, selskaper, byer – å omfavne systemiske endringer som behøves for å skape en levelig og fruktbar framtid for mennesker, natur og klima, sier Dasgupta.

Noen av rapportens hovedkonklusjoner er samlet i kulepunktene under. Dette er noe av det som må skje hvis 1,5 graders målet skal nås:

  • Fase ut kull sju ganger raskere enn i dag. Det tilsvarer avvikling av 240 gjennomsnittlig store kullkraftverk hvert år fram mot 2030.
  • Øke veksten i sol- og vindenergi. I dag er den årlige veksttakten på 14 %, men den må økes til 24 % for å være på sporet av målene for 2030.
  • Lokal, kollektiv transportinfrastruktur må økes seks ganger raskere enn i dag. Det tilsvarer utbyggingen av New Yorks eksisterende nettverk av T-banelinjer, busslinjer og bybanelinjer – hvert år ut dette tiåret.
  • Et skifte til mer bærekraftige dietter må skje seks ganger raskere enn i dag. Det sammenlignes med at folk i den vestlige verden (Amerika, Europa, Oceania) spiser kun to kjøttmiddager pr uke innen 2030.
  • Den årlige avskogingen i verden må reduseres fire ganger så raskt som i dag. Det tilsvarer 15 fotballbaner i minuttet.

I rapporten trekkes det fram et lyspunkt, overgang til elektriske biler. Salget har tredoblet seg siden 2020.

– Vi ser at overgangen til elektriske kjøretøy skjer fortere enn vi kunne ha forestilt oss for bare noen få år siden, sier Helen Mountford, CEO i ClimateWorks Foundation.

– Det skaper i sin tur store fordeler for folkehelsen, økonomien og klimaet. Hvis vi kan gjenskape dette framsteget på andre områder, viser det at transformative endringer er mulige dersom de forfølges på en omforent, hurtig måte som omgjør dem til positive vippepunkter, sier Mountford.

Du kan lese hele rapporten her.


- Annonse -
Vil du annonsere her?