Bildet er fra Storheia vindkraftverk på Fosen. Foto: Fosen Vind.

Oppsiktsvekkende utspill kom fredag. Bare helt unntaksvis trer dommerstanden fram på denne måten.

I oktober 2021 kom dommen fra Høyesterett, som sa at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig. To år senere er vindkraftanleggene fortsatt i drift.

De som forsvarer reindriftssiden har gjentatte ganger aksjonert på forskjellig vis for å få fortgang i saken, seinest i Oslo i oktober hvor samiske aktivister tok seg inn på OED og sperret ved Statkraft-kontoret.

Dommerforeningen minner om at Høyesteretts dom er endelig straks den er avsagt. Det betyr at dommen må respekteres også i en midlertidig fase, fram til nye vedtak er truffet.

Foreningen har nå sendt et brev til Statsministeren og stortingspresidenten, og kritiserer mangelen på handling fra myndighetene.

– Dette er særlig viktig når domstolene konstaterer menneskerettighetsbrudd, og den midlertidige fasen trekker ut i tid. Med andre ord er ikke situasjonen slik den har vært de siste to årene holdbar, sett fra et rettsstatsperspektiv, sier Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad i pressemeldingen på organisasjonens nettsider.

Angriper holdningen til Aasland

Dommerforeningen minner om at ansvarlig statsråd Terje Aasland i Stortinget i mars i år sa at «Høyesterett har lagt til grunn at konsesjonsvedtakene for Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen er ugyldige».

Dommerne reagerer på at han samtidig sa at «dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan er falt bort».

–  Regjeringen mener altså at vindkraftselskapene som tapte rettssaken kan fortsette sin virksomhet. Dette til tross for at de opprinnelige vedtakene er ugyldige. Jeg frykter at en slik holdning er med på å svekke tilliten til rettsstaten, sier Bleskestad.

Inge Lorange Backer, professor emeritus og tidligere leder av Justisdepartementets lovavdeling, har sagt til Teknisk Ukeblad at Fosen-utbyggerne i prinsippet kan straffes for ulovlig bruk av eiendom.

Kirsten Bleskestad understreker at Dommerforeningens formål er å verne om rettsstaten.

– Vi har derfor sendt brev til stortingspresidenten og statsministeren for å be dem redegjøre for hvordan de vil sikre rettsstaten og menneskerettighetene, også i denne midlertidige fasen fram til en varig løsning på Fosen er på plass, sier Bleskestad.

I meklingen mellom partene ble det brudd fredag denne uka, men partene skal likevel møtes igjen for videre drøftinger.

Denne uka ble det også klart at en rekke aksjonister ble bøtelagt med 5000 kroner hver etter aksjonene i Oslo i oktober. Se sak under.


- Annonse -
Vil du annonsere her?