Ella Marie Hætta Isaksen.
Ella Marie Hætta Isaksen er blant de frifunnede aktivistene. Her intervjues hun ved en annen demonstrasjon, også dette høsten 2023. Foto: Kjetil Aasmundsson / Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

NRK melder at de 18 aksjonistene som okkuperte lobbyen til Olje- og energidepartementet (OED), knyttet til Fosen-saken, er frifunnet i Oslo tingrett.

Aksjonistene holdt til i OED i nesten fire døgn i fjor høst.

– Det er overraskende! Vi har forberedt oss på det verste, så det at alle vi frifinnes føles veldig bra, sier Ella Marie Hætta Isaksen, som var en av de tiltalte, til NRK.

Hætta Isaksen mente i utgangspunktet at de 18 ikke skulle vært i retten i det hele tatt.

– Det føles helt feil at Fosen-aksjonistene skal bli straffet for å beskytte menneskerettighetene, mens staten som har begått menneskerettighetsbrudd i nesten 900 dager fortsatt går fri. Vi har hatt en høyesterettsdom i ryggen gjennom hele aksjonen, uttalte hun mens rettsforhandlingene pågikk. 

Aksjonistene ble bøtelagt for å ikke følge politiets pålegg under sivil ulydighetsaksjoner i februar 2023, men de nektet å godta bøtene. Aksjonen var en demonstrasjon mot menneskerettighetsbruddet på Fosen, der staten tillot utbyggingen av vindturbiner i to reinbeitedistrikt.

Kjennelse i to andre miljøsaker

I dag ble det kjent i en annen sak at den europeiske menneskerettsdomstolen EMD slår fast den sveitsiske regjeringen har brutt retten til privatliv og familieliv ved å ikke iverksette tilstrekkelige tiltak til å takle klimaendringene.

Saken mot den sveitsiske staten var anlagt av miljøgrupperingen Seniorkvinner for klimaet, som altså vant denne saken.

I en tredje klimarettssak i EMD tapte seks portugisiske ungdommer et søksmål som var rettet mot Norge og 32 andre land.

Ungdommene hevdet at klimaendringene skyldes blant annet de innklagede landene, og at disse dermed bryter menneskerettighetene deres.


Denne saken er åpen, men kjære leser, når du først er her: Naturpress har ingen millionærer i ryggen, og vi mottar ikke pressestøtte. Vi er helt avhengig av at våre lesere blir betalende abonnenter. Å abonnere koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer og bedre miljøjournalistikk. DU får tilgang til alt innhold. Velkommen!

- Annonse -