Oversiktsbilde fra indonesisk regnskog. Avskogingen har falt kraftig de seineste årene. Ill.foto: Geio Tischler, Unsplash.

Undersøkelser viste at det store svensk-danske næringsmiddelkonsernet kjøpte palmeolje som kunne spores til illegale palmeplantasjer i Indonesia.

Det er Sveriges Natur, medlemsmagasinet til Naturskyddsföreningen i Sverige, som har avdekket forholdene gjennom en lengre gransking. Journalister fra Sveriges Natur har også selv til vært til stede på plantasjer i Indonesia.

Innkjøpene skal ha skjedd via lokale mellomledd, minst 20 møllebedrifter, som i sin tur har kjøpt palmefrukt fra illegale plantasjer som ligger inne i nasjonalparken Tesso Nilo.

Ifølge Sveriges Natur ble nærmere 10 000 tonn med palmefrukter kjørt ut fra de illegale plantasjene hvert døgn. «En stor andel havner i møller som er på AAKs lister over møller de kjøper fra», skriver magasinet. Det er på de såkalte møllene at oljen blir presset ut av palmefruktene.

Norges regnskogsamarbeid med Indonesia

Palmeoljeproduksjon er en viktig årsak til at regnskog hogges og brennes i flere land, deriblant Indonesia og Brasil. I Indonesia har man de siste årene klart å begrense regnskoghogsten betydelig, og Norge har et tett samarbeid med landet på dette området.

I desember i fjor kom det fram at avskogingen i Indonesia har falt med 90 prosent. Som en følge av dette økte den økonomiske støtten fra Norge til Indonesia med over 1 milliard kroner.

Norges støtte til de tropiske regnskoglandene er resultatbasert. Det betyr at støtten øker når landene kan bevise at avskogingen har falt.

Skal være avskogingsfri innen 2025

I saken fra Sverige svarer AAK på anklagene med å hevde at de har 100 prosents sporbarhet på sin palmeolje som kommer fra området rundt Tesso Nilo. Selskapet har lovet at innen 2025 skal alle palmeolje som kjøpes være avskogingsfri.

Likefullt har forholdene som Sveriges Natur har avdekket ført til at presset mot AAK har økt fra i alle fall en av fondsforvalterne i Sverige som investerer i selskapet. Dette er Öhmans fonder. Andre investorer er Lannebo fonder, Skandia, SEB og Alecta.

I Norge er Oljefondet investor i AAK AB. Pr 31.12.22 eide NBIM/Oljefondet for 530 millioner kroner i selskapet, noe som utgjorde 1,21 % eierandel.

Men Oljefondet har gjort grep mot palmeoljeinvesteringer. I 2019 viste en oversikt at fondet siden 2012 hadde utført 33 nedsalg i palmeoljeselskaper, og totalt 60 nedsalg på grunn av fare for avskoging, ifølge E24.


- Annonse -
Vil du annonsere her?