Gabriel Attal.
Frankrikes statsminister Gabriel Attal. Foto: Antoine Lamielle. Lisens: CC BY SA 4.0.

Nedgangen er større enn prognosen på 4,8 prosent som klimaovervåkingsgruppen Citepa kom med i mars.

– Vi har fått de endelige CO2-tallene fra Citepa. Den reelle nedgangen er på 5,6 prosent. Ingen kan lære oss noe når det gjelder økologisk og miljømessig effektivitet, sier statsminister Gabriel Attal om de nye tallene.

Året før gikk de franske CO2-utslippene ned 2,7 prosent.

Landet har ambisjoner om å halvere klimagassutslippene innen 2030 i tråd med EUs mål. Deretter er planen å oppnå klimanøytralitet innen 2050. For å få til det må reduksjonen i utslippene skje raskere enn i dag.

Reduksjon med 0,8 prosent i Norge

I Norge er utviklingen denne:

Siden 1990 har utslippene av CO2 gått opp her til lands, mens utslippene av andre klimagasser har gått ned. I de senere årene har utslippene av CO2 blitt mindre. De totale utslippene har vært relativt stabile.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble sluppet ut klimagasser tilsvarende 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2022. Det er 0,8 prosent – eller 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter – mindre enn i 2021.

De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og annen transport.

(Kilde: Miljøstatus).

(©NTB)


- Annonse -