Talsperson for Mothers Rebellion Zambia, Precious Kalombwana: – Vi kjemper for våre barn. Foto: X / Precious Kalombwana.

Lørdag 25. mai er Africa Day, hvor frigjøringen fra kolonimaktene feires. I år blir dagen også brukt til klimaprotester.

I Oslo blir det en markering i Torggata. Mammaopprøret Mothers Rebellion Norge er en klimagruppering sprunget ut fra Extinction Rebellion, og har sine forgreninger i mange land.

Førstkommende lørdag skal Mammaopprøret i Norge (MRN) representere mødre i Zambia, og formidle deres perspektiver på krisen som har rammet dem, skriver MRN i en pressemelding. De forteller at halvparten av Zambias viktigste avling, mais, er borte. Klimakrisen får skylden. Tidligere i år ble det erklært unntakstilstand i Zambia, på grunn av tørke.

«Ni millioner mennesker er rammet av matmangel, og mange har heller ikke nok vann å drikke. Elver er tørket helt opp. Zambia har ikke penger til å hanskes med disse enorme konsekvensene av klimakrisen – landet har stor gjeld og over 40 % av statsbudsjettet består av lånte penger«, skriver gruppen.  

«Norge saboterer livsgrunnlaget til Zambias barn»

Det har vært hetebølger i Mali, Niger og Burkina Faso i år. Samtidig har Kenya hatt flom, og i østlige og sørlige Afrika har langvarig, alvorlig tørke rammet matproduksjonen hardt, ifølge meldingen. De peker på at WHO anslår at mange land vil få halvert sin evne til å produsere mat de neste 6 årene, samtidig som 15 millioner mennesker vil måtte flykte fra sine hjem hvert år på grunn av naturkatastrofer.  

MRN kritiserer norske myndigheter for å ha et ansvar for tørken i Afrika. » … de har kastet zambiske familier under bussen, når de bestemmer seg for å droppe Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader, og gir stadig nye lisenser for å lete etter mer olje», skriver gruppen, og legger til: «Norge er i dette henseende en aktiv bidragsyter til tørke og matmangel, og saboterer livsgrunnlaget ikke bare til Zambias barn, men på lengre sikt også våre barn. Det aksepterer vi ikke».  

Ønsker gjeldssanering 

Mødre i Zambia markerer også 25. mai. Talsperson for Mothers Rebellion Zambia, Precious Kalombwana (bildet) sier: 

– Vi kjemper for våre barn. I Lusaka opplever vi giftig forurensing som går på helsen løs, og nå har vi en tørke som påvirker folks mattilgang. Siden flommen i 2022 har vi kjempet for framtiden til barna våre, og klimarettferdighet. Men landet vårt sliter med gjeld – penger som vi skulle ha brukt til klimatiltak betales ut til våre kreditorer. Dersom vi skal takle klimakrisen må vi ha gjeldssanering, sier Precious Kalombwana.


Denne artikkelen er basert på en pressemelding fra Mothers Rebellion.

- Annonse -