Karoline Andaur.
WWFs generalsekretær Karoline Andaur: – Vi ser ingen andre muligheter for å få regjeringen til å følge egne lover.

WWF Verdens naturfond varslet i april søksmål mot staten, i saken om gruvedrift på havbunnen.

Regjeringen har ikke svart på søksmålsvarselet innen fristen.   

– Vi håpet at søksmålsvarselet skulle føre til at regjeringen tok til fornuft og trakk tilbake det kontroversielle åpningsvedtaket. Det skjedde ikke, og WWF ser dessverre ingen andre muligheter enn å gå til rettslige skritt, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur (bildet) i en melding. 

WWF mener Energidepartementets konsekvensutredning knyttet til åpningsvedtaket ikke tilfredsstiller minstekravene som stilles til en konsekvensutredning etter Havbunnsmineralloven § 2-2, og at det derfor ikke foreligger et juridisk grunnlag for åpning.

WWF påpeker at Miljødirektoratet har argumentert for det samme i sitt høringssvar.  

– Vi mener staten bryter norsk lov når de nå åpner for en ny og potensielt ødeleggende industri uten å ha utredet konsekvensene tilstrekkelig. Det vil skape en farlig presedens om vi tillater at regjeringen kan ignorere egne regler, overkjøre alt av miljøfaglige råd og forvalte våre felles naturgoder i blinde, sier Andaur. 

– Kynisk

Norge er et av de første landene i verden som åpner for gruvedrift på havbunnen. WWF anmerker at dette skjer på tross av advarsler fra egne fagmyndigheter, samt nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Norge har i tillegg fått kritikk fra EU og andre land. 

– Mens andre land går for et moratorium og setter av tid til å innhente nok kunnskap om naturen i dyphavet for å kunne vurdere konsekvensene av gruvedriften, har Sokkeldirektoratet allerede invitert industrien til å foreslå områder for utvinningslisenser. Det er arrogant og kynisk av regjeringen, som nå ødelegger Norges omdømme som en ansvarlig og stolt havnasjon, sier Andaur. 

Energidep.: – Små miljømessige virkninger

Energidepartementet skriver om konsekvensutredningen at den belyser identifiserte påvirkninger knyttet til leting, utvinning og avslutning av virksomheten.

«Utredningene viser at leting generelt bare vil medføre et lite fysisk inngrep og vil være en kortvarig aktivitet. Aktivitet både knyttet til leting etter forekomster og avslutning av utvinning er generelt funnet å gi små miljømessige virkninger», skriver departementet.

Departementet hevder også at virkninger ved utvinning i all hovedsak vil være knyttet til det konkrete, lokale geografiske området der utvinningen foregår.

Men nå blir det altså en juridisk vurdering om hvor mye eller lite miljøfarlig denne aktiviteten vil være.


- Annonse -