Oslo Tropical Forest Forum (OTFF).
Foto: Andreas Bjelland Eriksen: NTB Kommunikasjon, Susana Muhamad: Rafiq Maqbool, John Podesta: Ron Adar / SOPA Images / Unsplash.

400 ulike ekspertar samt folk frå sivilsamfunn, urfolk og privat sektor kjem til Oslo Tropical Forest Forum (OTFF).

USAs klimautsending John Podesta og Colombias miljøminister Susana Muhamad er blant verdsleiarane som kjem til Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) 25.-26. juni for å fremja kampen for regnskogane i verda. 

Oslo Tropical Forest Forum (OTFF) er den største regnskogkonferansen i verda og blir arrangert annakvart år. På konferansen møtest 400 skogekspertar, miljø- og klimaministrar, avgjerdstakarar, multilaterale institusjonar, sivilt samfunn, urfolk og privat sektor frå heile verda for å diskutera tiltak og nye løysingar for å verna den livsviktige regnskogen.

Regnskogen er ein garantist for eit leveleg klima og naturmangfald, men blir øydelagt på grunn av stor etterspurnad etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, metall, olje og gass. I mange tilfelle er fattigdom ein stor drivar for avskoging. Bygging av vegar og vasskraftverk er også ei viktig årsak.

Deltakarane på konferansen skal klargjera utfordringar, dela sigrar og foreslå konkrete tiltak mot avskoging og naturkriminalitet. Betre overvaking av skogen, korleis sikre at urfolk og lokalsamfunn speler ei reell rolle i forvaltninga av regnskogen og korleis stoppa drivarane bak avskoging er blant emnene som skal diskuterast. 

Her er nokre av dei som kjem:

Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, Norge

John Podesta, president Bidens spesialrådgivar for klimasaker, USA

Susana Muhamad, president for COP 16 og miljøminister i Colombia

Siti Nurbaya Bakar, miljø- og skogminister i Indonesia

Fiona Harvey, klimaredaktør i The Guardian

Wanjira Mathai, administrerande direktør i World Resources Institute (WRI) Africa

Huang Runqui, miljøminister i Kina (digital deltaking)

Silje Karine Muotka, president, Sametinget

Bård Vegar Solhjell, direktør, Norad


Denne artikkelen er bygd på ei tilnærma uredigera pressemelding frå Norad.

- Annonse -
Vil du annonsere her?