LO.

LOs tillitsvalgte er overveiende positive innstilt til det grønne skiftet, viser ny spørreundersøkelse.

Samtidig svarer 6 av 10 spurte at de frykter de sosiale konsekvensene, eller sagt med andre ord – de er bekymret for at det grønne skiftet vil slå ut sosialt urettferdig. LOs definisjon av rettferdig omstilling er å skape arbeidsplasser, sikre et sosialt sikkerhetsnett ved hjelp av velferdsytelser, samt å sørge for retten til livslang læring.

Drøyt 1450 tillitsvalgte i LO-forbundene er spurt i undersøkelsen, som Fafo har gjennomført på oppdrag fra LO.

Det viser seg at de tillitsvalgte både er urolige og usikre på hva som blir resultatet av en grønn omlegging av samfunnet.

Usikkerheten kan leses ved at det bare er 15 prosent som mener det er lett å overskue hva det grønne skiftet faktisk kan bety for arbeidsplassene. Mens 64 prosent sier de trenger mer kompetanse om klima- og miljøavtrykk for å kunne bidra til omstillinger i virksomheten.

De tillitsvalgte ble spurt om hvordan de ser for seg at det grønne skiftet skal bli rettferdig for arbeidstakerne. 9 av 10 svarte at det er viktig at ansatte som mister jobben får hjelp til å finne en ny. 

7 av 10 er opptatt av at skiftet må skape nye arbeidsplasser.

Positive til det grønne skiftet, men mindre i olje og gass

Bare 9 prosent svarer at de er negativt innstilt til det grønne skiftet, men så mange som 38 prosent svarer «verken negativt eller positivt innstilt».

Tillitsvalgte i områder der olje- og gassleverandørindustrien står sterkt, er mer negativt innstilt til det grønne skiftet enn i andre deler av landet, opplyser Fafo i meldingen de har sendt ut.

Fafo viser til EU som har introdusert en «mekanisme for rettferdig omstilling». Denne mekanismen innebærer blant annet finansiell støtte til de regionene, industriene og arbeiderne som vil påvirkes av det grønne skiftet i størst grad.

– Må være på ballen

Da lederen for Norsk Tjenestemannslag (NTL), Kjersti Barsok, deltok på konferansen Broen til framtiden i vår, sa hun ifølge FriFagbevegelse at det i løpet av de siste ti årene har skjedd endringer i samfunnet, i synet på grønn omstilling.

– Forståelsen for at vi trenger en grønn omstilling, er en annen nå. Men det har ikke skjedd nok, og det går ikke fort nok, så vi er fortsatt utålmodige, sa Barsok blant annet, og påpekte samtidig at markedet ikke kan styre utviklingen alene.

– Hvis ikke fagbevegelsen er på ballen, kommer ikke denne omstillingen til å bli grønn og rettferdig i det hele tatt. Men vi klarer det ikke alene, vi trenger drahjelp, sa Kjersti Barsok til FriFagbevegelse.


- Annonse -
Vil du annonsere her?