Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Jens Måge, fagrådgiver ved Avfall Norge

Jens Måge, fagrådgiver ved Avfall Norge
2 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Et lithiumbatteri må behandles som farlig avfall på grunn av brann- og eksplosjonsfare samt fare for lekkasjer av miljøgifter. I Norge og EU har vi gode systemer for trygg håndtering av batterier. Men hva med gjenvinning og resirkulering av batterienes sjeldne råvarer, som for eksempel kobolt? Sirkulærøkonomi kan defineres som et...
Barn dør for våre elbiler Vi ser starten på en elbilrevolusjon som er spennende, men også utfordrende. Den vil redusere etterspørselen etter olje globalt, noe som vil påvirke oljeproduserende land som Norge. Dette synes jeg er gode nyheter. Klimaendringene er reelle og alvorlige og vi må jobbe for en fornybar...