Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Kjetil F. Aasmundsson

Kjetil F. Aasmundsson
1333 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
– Det er  ikke lett  å vite hvor stort dette kan bli, men det er et voldsomt stort potensial hvis det går bra,  sier  professor Hans Jørgen Roven  ved NTNUs Institutt for materialteknologi til NTNU-nettstedet Gemini.  Betongproduksjon er en stor bidragsyter til CO2-utslipp. Ved NTNU i Trondheim har det i...
– Det er et stort fokus på klima i dagens organisasjonshverdag, og vi kan ikke fornekte hvilken situasjon vi er i, sier leder Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll i NJ Møre og Romsdal til fagbladet Journalisten. – Vi mener NJ også bør følge med, som resten av organisasjonslivet og arbeidslivet. Lokallaget hans står...
I Norges oljehovedstad Stavanger strømmet barn og ungdom gjennom gatene i dag, og lot skole være skole. I stedet brukte de den grå og våte regnværsdagen til protester mot rådende klimapolitikk. Om lag 500 personer deltok i aksjonen, som føyde seg inn i rekken av utallige klimaaksjoner verden rundt på denne...
I en melding fra Olje- og energidepartementet (OED) 14. mars varsles det om oppstart av årets konsesjonsrunde i forhåndsdefinerte områder (TFO). Det gjelder tildelinger i de geologisk best kjente områdene, og OED går i et forslag som nå sendes ut på høring inn for at man utvider med 48 blokker...
Den amerikanske hamburgerkjeden melder at de har testet nye alternativer for bærekraftig emballasje. I fjor høst ble det fullført en pilot på bruk av papirsugerører i fire restauranter, og kunder fikk også mulighet til å gi tilbakemelding på hva de syntes om sugerørene. Nå er beslutningen tatt om å innføre papirsugerør...
– Vi har nominert Greta fordi klimatrusselen kanskje er et av de viktigste bidragene til krig og konflikt. Den massive bevegelsen Greta har satt i gang, er et veldig viktig fredsbidrag, sier Øvstegård til VG. Nominasjonen kommer bare to dager før en stor global klimaaksjonsdag, og som kan spores tilbake...
Et kraftig regnvær i den nederlandske hovedstaden hindret ikke demonstrantene å stille opp i store mengder. De krevde at landets myndigheter skal gripe inn med tiltak mot klimaendringene. Dette skal ha vært den første klimademonstrasjonen i sitt slag i Nederland, siden klimaaksjonene tok til. I vinter har det vært klimademonstrasjoner og...
Den franske tankesmien The Shift Project har kommet fram til tallene etter å ha evaluert 170 internasjonale studier. To viktige årsaker til økningen som det pekes på, er den hyppige utskiftningen av mobiltelefoner og nettbrett, samt raskt økende bruk av båndbreddekrevende videostreaming på nettet, ifølge den tyske nettavisen Klimareporter. Til sammenlikning...
Gummiplantasjeprosjektet mottar investormidler på omlag 200 millioner kroner fra &Green. Norge, gjennom NICFI (Norwegian International Climate and Forests Initiative), er såkalt ankerinvestor i prosjektet. &Green skal redusere finansiell risiko ved å tilby gunstige lånevilkår, noe som er ment å gi selskapene mulighet til å ta langsiktig sosialt og miljømessig ansvar...
Begrunnelsen er at man ønsker å redusere samlet oljeprisrisiko for norsk økonomi, og handler altså ikke om hensyn til klima. – Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og...