Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Kjetil F. Aasmundsson

Kjetil F. Aasmundsson
1292 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
– Det er en økende oppmerksomhet og etterspørsel etter informasjon og kunnskap rundt spørsmål knyttet til klima -og miljøspørsmål i næringslivet, ikke minst rundt økt finansiell risiko, uttaler Saltvedt i et innlegg på sidene til Zero. – Jeg ønsker derfor å bidra til å få tydeliggjort det arbeidet ZERO gjør...
Dermed har Zero skaffet seg et svært solid og høyaktuelt toppnavn til årets konferanse. Den nye rapporten fra IPCC bar bud om at tiden er veldig knapp om man skal gjøre seg håp om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det andre viktige budskapet fra rapporten er at det...
I en erklæring fra NHO og Zero hevdes det at et CO2-fondet kan bli "næringslivets elbilsatsing", ved at det kan bidra til raskere innfasing av klimavennlige kjøretøy i transportbedriftene. Det legges ikke skjul på at skuffelsen er stor over at regjeringen gjennom forslaget til statsbudsjett nylig, har gått langt i...
"Regjeringen setter naturen til side i kampen for å nå verdens ambisiøse klimamål. Det satses verken på naturlig karbonbindende myr eller skog i forslag til statsbudsjett som regjeringen legger fram i dag". Det skriver miljøorganisasjonen SABIMA i en pressemelding i dag, kort tid etter at statsbudsjettet er lagt fram. Det vises til...
IPCC (FNs klimapanel) advarer nå kraftig mot følgene av ikke å klare å holde den globale oppvarmingen på maks 1,5 grader.  – En av de viktigste beskjedene i rapporten er at vi allerede ser konsekvensene av 1 grad med global oppvarming, ved blant annet mer ekstremvær, økende havnivåer og minkende...
De 195 landene som i 2015 på FNs klimakonvensjon skrev under Parisavtalen vedtok et langsiktig globalt temperaturmål. Målet var å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C sammenliknet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå. Den samme klimakonvensjonen inviterte i 2015 samtidig IPCC...
Regnet som fulgte i mange regioner, har i tillegg bidratt til å fylle opp slunkne norske vannkraftmagasiner. Ifølge Energi Norge produserte norske vindturbiner over 1,3 TWh (milliarder kilowattimer) den siste hele uken i september. Det er rekord, og det utgjorde nesten 20 % av den samlede nordiske vindkraftproduksjonen. Tallene er...
Debutbanen i Norge er Stampesletta på Lillehammer, og produktet som brukes heter Saltex Biofill. Leverandøren Unisport Skandinavia i Askim opplyser at det industrielt behandlede innfyllet er et hundre prosent organisk materiale, det er fullt biologisk nedbrytbart og det kan resirkuleres med flere «end-of-life» alternativer. Produksjonen skjer karbonnøytralt, og er basert på et fornybart GMO-fritt råmateriale, […]

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.

Abonnenter får tilgang til alt innhold på Naturpress, og automatisk tilgang på både Transit Magasin og Idrettspolitikk.no. Samme brukernavn og passord.
Den nye rapporten fra Norsk klimastiftelse heter "Plast og klima - to sider av samme sak". Lanseringen skjedde på et frokostseminar i Oslo torsdag. Plast som søppel i havet og naturen er det mest iøynefallende problemet. Men plastproduksjonen langs hele verdikjeden bidrar med store globale klimagassutslipp, og pr i dag...
(Saken er oppdatert) Aftenposten skriver onsdag at Erik Solheim i løpet av sine første 22 første måneder i jobben som sjef for FNs miljøprogram (UNEP) brukte 4,1 millioner kroner på 529 reisedøgn rundt om i verden. Siden 2014 er reisebudsjettet til UNEP nesten doblet. Erik Solheim ble sjef for UNEP i 2016. Det...